preloader

Що вас цікавить?

Центр політико-правових реформ закликає Кабінет Міністрів України затвердити Державну антикорупційну програму

15.12.2022
Запобігання корупції

Центр політико-правових реформ закликав Кабінет Міністрів України затвердити ДАП до 10 січня 2023 року і доручити Координаційній робочій групі, яка має бути створена при НАЗК відповідно до Закону «Про запобігання корупції», вивчити усі зауваження, надані державними органами, та ініціювати зміни й доповнення до державної антикорупційної програми


Зниження рівня корупції в Україні залишається серед тих проблем, на які існує значний суспільний запит, адже прозорість і доброчесність у діяльності державних інституцій сприяє створенню комфортного середовища для життя громадян і позитивно впливає на зростання економіки. Крім того, посилення боротьби з корупцією — одна із ключових рекомендацій, висловлених Україні у зв’язку з набуттям статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.

Важливим кроком у цьому напрямку стало ухвалення Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки. Вона визначає головний курс антикорупційної політики в Україні, містить очікувані стратегічні результати, досягнення яких сприятиме зниженню корупції. Відповідний закон набрав чинності 10 липня 2022 року.

Протягом шести місяців з цього дня Національне агентство з питань запобігання корупції розробляє, а Кабінет Міністрів має затвердити державну антикорупційну програму з виконання Антикорупційної стратегії (далі — ДАП), яка містить конкретні заходи, спрямовані на досягнення очікуваних стратегічних результатів, строки їх реалізації та відповідальних виконавців, деталізує описані у стратегії проблеми.

НАЗК підготувало достатньо якісний проєкт ДАП на 2023-2025 роки, залучивши до цього процесу представників громадянського суспільства, провідних науковців у сфері права. Після публічних обговорень кожного розділу проєкту, він був направлений на погодження державним органам. Деякі з них висловили досить розгорнуті зауваження, опрацювання яких потребуватиме значних ресурсів і часу. Це може затягнути процес затвердження ДАП і в результаті скоротити строки, відведені на її виконання, поставити під загрозу реалізацію Антикорупційної стратегії в цілому, а відтак і подальшу інтеграцію України в ЄС.

Усвідомлюючи ці ризики, Центр політико-правових реформ направив листа до Кабінету Міністрів України із закликом затвердити ДАП до 10 січня 2023 року і доручити Координаційній робочій групі, яка має бути створена при НАЗК відповідно до Закону «Про запобігання корупції», вивчити усі зауваження, надані державними органами, та ініціювати зміни й доповнення до державної антикорупційної програми.

Матеріал підготовлено в рамках проєкту «Підтримка та розвиток демократичних процесів в Україні під час та після війни»