preloader

Що вас цікавить?

Роман Куйбіда


член правління, заступник голови правління

Кандидат юридичних наук (2007), заступник голови правління Центру політико-правових реформ, доцент кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вищу освіту здобув на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1997 – 2003). Магістр права.

 

Навчався в аспірантурі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2003 – 2006). Пройшов тренінги з методики навчання дорослих у Нідерландах (Інститут публічної адміністрації) та в Україні (Академія суддів України).

 

У лютому 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Організація і розвиток сучасної судової системи України» (спеціальність 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура). У Центрі політико-правових реформ працює з 1999 р.

 

Член правління Центру політико-правових реформ. Член науково-консультативних рад при Верховному Суді України і Вищому адміністративному суді України (до поч. 2014 р.), був членом Громадської ради при Державній судовій адміністрації України (до 2010 р.).

 

Брав участь в опрацюванні Національною комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів (затверджено Президентом України), підготовці проектів нового Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про доступ до судових рішень» (прийнято 22 грудня 2005 р.); Кодексу адміністративного судочинства України і нового Цивільного процесуального кодексу України (набрали чинності 1 вересня 2005 р.); у підготовці до другого читання проектів п‘яти законів в рамках „малої судової реформи” (2001 р.).

 

Був членом міжвідомчої робочої групи з підготовки проектів Законів України „Про систему органів досудового розслідування і статусу слідчих” та „Про прокуратуру” (2009). З 2016 року – член Громадської ради доброчесності

 

Основні праці:

Опублікував більше ста наукових та науково-публіцистичних статей у юридичній періодиці.