preloader

Що вас цікавить?

Микола Хавронюк


член правління, директор з наукового розвитку

Доктор юридичних наук (2008), професор (2011), заслужений юрист України (2007), директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ (з 2012 р.).

У 1963–1970 роках проживав в Німецькій Демократичній Республіці, у 1970–1983 роках – у Москві.

Освіта: Військовий інститут Міністерства оборони СРСР (м. Москва), юридичний факультет (1983 р.).

Громадська діяльність:

 • Головний редактор наукового журналу «Підприємництво, господарство і право» (з 1998 р.)
 • Член правління Українського юридичного товариства (з 2000 р.)
 • Член Робочої групи Міністерства юстиції України щодо гуманізації кримінального законодавства (2006–2007 рр.)
 • Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (з 2007 р.)
 • Член редколегій журналів «Вісник Верховного Суду України» (з 2007 р.), «Публічне право» (з 2011 р.), «Wojskowy Przeglad Prawniczy» (з 2013 р.), «Слово Національної школи суддів України» (з 2014р.), «Вісник кримінального судочинства» (з 2015 р.), «Право.UA» (з 2015 р.), «Наука і правоохорона» (з 2015 р.).
 • Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (2007 – 2011 рр.)
 • Член (експерт) Програмної ради програми «Верховенство права» Міжнародного Фонду «Відродження» (2008–2011 рр.)
 • Член Робочої групи з питань судової реформи при Президенті України (з 2010 р.)
 • Голова Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (2011 – 2014 рр.)
 • Член Робочої групи з розробки Стратегії реформування органів прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (2014 р.)
 • Член Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права при Президентові України (2011 – 2015 рр.)
 • Член Цільової команди реформ у сфері оновлення влади та антикорупційної реформи при Міністерстві юстиції України (з 2015 р.)
 • Член Робочої групи Верховної Ради України з питань удосконалення законодавчого забезпечення державної антикорупційної політики в Україні «Антикорупційний порядок денний» (з 2015 р.)

Кандидатська дисертація: «Кримінальна відповідальність за перевищення військовою посадовою особою влади чи посадових повноважень» (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1998).

Докторська дисертація: «Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації» (Київський національний університет внутрішніх справ, 2007).

Професійна діяльність:

1983–1993 рр. – слідчий, старший слідчий, помічник, заступник військового прокурора, військовий прокурор слідчого відділу (Прикарпатський, Забайкальський, Київський військові округи).

1993–1999 рр.– викладач, старший викладач, заступник начальника спецкафедри Національної академії Служби безпеки України. Полковник запасу Служби безпеки України.

1999–2006 рр. – завідуючий відділом з питань національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності та боротьби із злочинністю Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

2006–2012 рр. – начальник управління законодавчого забезпечення, заступник керівника апарату – начальник правового управління, заступник керівника апарату Верховного Суду України. Вчений секретар (2007–2011 рр.) і Голова (2011–2012 рр.) Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. Державний службовець ІІІ рангу.

За сумісництвом:

 • Професор Національної академії внутрішніх справ (2002–2004 рр.)
 • Професор Львівського державного університету внутрішніх справ (з 2006 рр.)
 • Старший науковий співробітник Наукової лабораторії дослідження злочинності проти прав і свобод людини і громадянина (м. Київ) Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України (з 2009 р.)
 • професор Львівського державного університету внутрішніх справ (з 2006 р.)
 • Професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» (з 2015 р.)

Співавтор понад 20 проектів законів України з питань кримінального, кримінально-процесуального, адміністративного і конституційного права.

Автор (співавтор) близько 50 монографій, підручників, навчальних посібників і коментарів до законів, понад 200 наукових статей і понад 50 публіцистичних статей в газетах «Дзеркало тижня», «Бізнес», «Юридическая практика», «Юридичний вісник України», «Українська правда» та ін.

Найбільш значущими науковими працями є:

1. Монографії: 

 • «Уголовная ответственность за должностные преступления» (1996, співавт.);
 • «Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації» (2005);
 • «Історія кримінального права європейських країн» (2006);
 • «Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації» (2006);
 • «Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення» (2011).
 • «Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення» (2013, співавт.);
 • «Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи» (група авторів). – К.: ВАІТЕ, 2015. – 688 с.

2. Підручники та посібники:

 • «Злочини у сфері підприємництва» (2001, співавт.);
 • «Категорії злочинів і санкції Особливої частини КК України: наукові дослідження та деякі висновки» (2001);
 • «Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність» (2002, співавт.);
 • «Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність» (2003);
 • «Права людини і громадянина» (2004, співавт.);
 • «Основи правознавства» (2004 і 2009, співавт.)
 • «Правознавство» (2010, співавт.);
 • «Кримінальне право. Загальна частина» і «Кримінальне право. Особлива частина» (дев’ять видань у 1998–2011, співавт.);
 • «Кримінальне право. Загальна частина» (2011, співавт.);
 • «Кримінальне право: Навчальний посібник» (2014, співавт.)

3. Коментарі:

 • «Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина» (2003);
 • «Військові злочини: Коментар законодавства» (2003, співавт.);
 • «Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України» (2004);
 • «Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України» (2006);
 • «Коментар основних положень Конституції України щодо захисту прав та свобод людини і громадянина» (2008);
 • «Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України» (десять видань у 2001–2012, співавт.);
 • «Науково-практичний коментар Закону України «Про боротьбу з корупцією» (чотири видання у 1996–2008, співавт.);
 • «Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (три видання у 2011–2012);
 • Науково-популярний збірник «Самые удивительные законы разных стран» (три видання у 2007–2010).

Взяв участь у більш ніж 70 наукових та науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах.