preloader

Що вас цікавить?

Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення адміністративної відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції)» № 4962 від 12 липня 2016 року

15.09.2016
Адміністративне деліктне право /
Публічна адміністрація /
Адміністративні делікати

Зауваження та пропозиції Центру політико-правових реформ щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення адміністративної відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції)» № 4962 від 12 липня 2016 року


Зауваження та пропозиції

Центру політико-правових реформ

щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення адміністративної відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції)» № 4962 від 12 липня 2016 року

Загалом, ЦППР схвально ставиться до ідеї забезпечення неухильного дотримання водіями вимог Правил дорожнього руху, що стосуються їх поведінки на дорозі під час руху (в окремих випадках й зупинки) транспортних засобів (далі – т/з) з увімкненим проблисковим маячком червоного, синього або зеленого кольору та/або спеціальним звуковим сигналом. Це обумовлено тим, що ненадання таким т/з безперешкодного проїзду може призвести до тяжких наслідків (невчасне прибуття хворого в лікарню може коштувати йому життя чи здоров’я; невчасне прибуття працівників служби з надзвичайних ситуацій до місця пожежі чи аварії може призвести до численної загибелі людей, величезних руйнувань, майнових збитків, забруднень тощо; невчасне прибуття служб охорони так само може призвести як до людських, так і до майнових втрат).

Разом із тим, аналізований законопроект характеризується дещо спрощеним розумінням суті цієї проблеми, а отже й шляхів її вирішення (умовно кажучи, пропонується в одному місці «вирізати», а в іншому – вставити і збільшити розміри штрафів у 10 разів).

Основні зауваження та пропозиції.

1. КпАП України (як і будь-який інший НПА) має відповідати вимогам системності, логічності та послідовності розміщеного в ньому нормативного матеріалу. У цьому конкретному йдеться про систему заборонних норм, що описують адміністративні правопорушення на транспорті, та систему передбачених законом стягнень за їх вчинення.

Зокрема, система адміністративних стягнень за ці правопорушення має бути побудована так, щоб за приблизно однаково шкідливі (за характером і ступенем) правопорушення були приблизно однакові (за видом і розмірами) стягнення (відповідно, більш шкідливі мають каратися більш суворо, а менш шкідливі – менш суворо). Якщо ж проаналізувати запропоновану законопроектом редакцію ст. 122-6 КпАП України під кутом інших заборонних норм, що описують адміністративні правопорушення на транспорті, то назовні випливають суттєві невідповідності щодо зазначених вище правил.

Наприклад, правопорушення, що проявляється у ненаданні переваги в русі т/з швидкої медичної допомоги (пропонована редакція ст. 122-6 КпАП України), за своїм характером і ступенем шкідливості є співрозмірним із таким правопорушенням як ненадання т/з медичним працівникам[1] (чинна ст. 124-1 КпАП України), адже потенційно небезпечні наслідки цих правопорушень приблизно однакові. Проте, за простий (некваліфікований) вид першого із зазначених правопорушень розробники законопроекту пропонують накладати штраф від 250 до 300 НМДГ, а ось за друге правопорушення чинна редакція ст. 124-1 КпАП України передбачає можливість накладення штрафу в розмірі 4 НМДГ, тобто майже у 100 разів менше. Аналогічних висновків доведеться дійти й під час порівняння санкцій пропонованої редакції ст. 122-6 КпАП України з санкціями статей 122-4 та 124 КпАП України.

Таким чином, головний недолік цього законопроекту – несистемність підходу до вирішення проблем забезпечення виконання правил дорожнього руху всіма учасниками дорожнього руху.

2. І в нині чинній редакції ч. 3 ст. 123 КпАП України, і в запропонованій редакції ст. 122-6 КпАП України йдеться про правопорушення, яке полягає у ненаданні переваги в русі т/з аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції. Проте, такий підхід грубо суперечить як чинному законодавству, так і здоровому глузду, оскільки Правила дорожнього руху (Розділ 3) встановлюють переваги у русі т/з не якихось конкретних служб чи органів (тобто, не «в принципі», адже їх перелік і назви можуть змінюватися), а тих т/з, які беруть участь у дорожньому русі з увімкненим спеціальним світловим та/або спеціальним звуковим сигналом. Таким чином, водій не може і не повинен знати, якій конкретно організації належить те чи інше авто. Відтак, вести мову у назві та диспозиції ст. 122-6 КпАП України про т/з «аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції» неправильно. Особливо неправильно це тому, що є й інші організації (наприклад, поліція, служба охорони, інкасаторські служби тощо), які на законних підставах використовують спеціальні світові та/або звукові сигнали, що надають їм такі саме переваги у русі як і зазначеним вище службам. Проте, за невиконання Правил дорожнього руху щодо цих т/з відповідальність за ст. 122-6 КпАП України не наставатиме, бо вони не входять до наведеного у ній переліку.

3. В Україні вже давно немає «міліції», а тому назва законопроекту, відповідної статті у КпАП України та її диспозиція є некоректними. Більше того, за ст. 122-6 КпАП України формально (з точки зору «букви» закону) притягти до адміністративної відповідальності осіб, які спричинили перешкоди у русі для т/з поліції (з увімкненими спеціальними сигналами) також неможливо.

4. При виборі своєї поведінки із т/з з увімкненими спеціальними світловими та/або спеціальними звуковими сигналами водій має керуватися не стільки його наявністю світлового сигналу, скільки його кольором. Правила дорожнього руху встановлюють принципово різні вимоги до поведінки водіїв залежно від того, який саме проблисковий маячок увімкнено (червоного, синього, зеленого чи оранжевого кольору). Наприклад, якщо поряд знаходиться транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком зеленого кольору, то водій не зобов’язаний зупинятися біля правого краю проїзної частини чи робити якісь інші дії, адже цей маячок навпаки свідчить про те, що це останній т/з у колоні, а значить після його проїзду скасовуються всі обмеження на рух інших т/з. Між тим, т/з поліції (за термінологією авторів законопроекту – «міліції») обладнані й такими проблисковими маячками. Із змісту ж пропонованої редакції ст. 122-6 КпАП України випливає ніби за ненадання їм переваги настає відповідальність. Ще гірша ситуація із т/з, які рухаються з увімкненими проблисковими маячками оранжевого кольору, які, взагалі, не вводять жодних обмежень у русі (вони інформативні), проте ст. 122-6 КпАП України цього не враховує.

3. У ч. 2 пропонованої редакції ст. 122-6 КпАП України автори законопроекту пропонують передбачити значно підвищену відповідальність за розглядувані правопорушення, якщо вони спричинили так звану «аварійну обстановку» (примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян). Проте, така кваліфікуюча ознака виглядає дуже дивно, адже зміст базового правопорушення полягає у «ненаданні переваги в русі», яке в абсолютній більшості випадків проявляється у бездіяльності правопорушника (він не змінює своєї звичайної поведінки), яка, як правило, не здатна спричинити аварійну обстановку.

5. У назві та диспозиції ст. 122-6 КпАП України пропущено прийменник «з» між словами «що рухаються» та «увімкненими».

 


[1] Йдеться про необхідність доставки до найближчого лікувального закладу осіб, які потребують негайної медичної допомоги (пп. «а» п. 2.7. ПДР).