preloader

Що вас цікавить?

Вимоги у справах з іноземним елементом

08.09.2013
Кримінальна юстиція /
Зарубіжне законодавство

Вимоги у справах з іноземним елементом

Відповідно до ч. 1 ст. 76 Закону України “Про міжнародне приватне право” українські суди можуть приймати до свого провадження і розглядати справи з іноземним елементом, тобто справи у яких хоча б один учасник правовідносин є іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою; об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави; або юридичний факт, який впливає на виникнення, зміну або припинення правовідносин, мав чи має місце на території іноземної держави.

1. Для вирішення спору, пов’язаного з іноземним елементом, сторони можуть укласти між собою договір про підсудність їхньої справи суду України. Однак такий договір не може бути укладений у випадках виключної підсудності.

2. Виключно судам України підсудні справи:

 • щодо нерухомого майна, яке знаходиться на території України;
 • між дітьми та батьками, які мають місце проживання в Україні;
 • щодо усиновлення, яке було здійснено або здійснюється на території України;
 • щодо спадщини, де спадкодавець був громадянином України і мав в ній місце проживання;
 • щодо оформлення права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні;
 • щодо реєстрації або ліквідації на території України іноземних юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців;
 • щодо дійсності записів у державному реєстрі, кадастрі України;
 • про банкрутство боржника, який був створений відповідно до законодавства України;
 • щодо випуску або знищення цінних паперів, оформлених в Україні.

3. Суди України можуть розглядати також справи:

 • у яких відповідач на території України має місце проживання або місцезнаходження, рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення, або знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи;
 • про відшкодування шкоди, якщо її було завдано на території України;
 • про сплату аліментів або про встановлення батьківства, якщо позивач має місце проживання в Україні;
 • про відшкодування шкоди, якщо позивач – фізична особа має місце проживання в Україні або відповідач – юридична особа має місцезнаходження в Україні;
 • про спадщину, якщо спадкодавець у момент смерті був громадянином України або мав в Україні останнє місце проживання;
 • у яких дія або подія, що стала підставою для подання позову, мала місце на території України;
 • про визнання безвісно відсутньою або оголошення померлою особи, останнє відоме місце проживання якої знаходиться на території України;
 • окремого провадження щодо особистого статусу або дієздатності громадянина України;
 • проти громадянина України, який за кордоном діє як дипломатичний агент або з інших підстав має імунітет від місцевої юрисдикції, відповідно до міжнародного договору не може бути порушена за кордоном.

Якщо справа підсудна суду України, то конкретний суд для її розгляду визначається згідно із загальними правилами підсудності, які були розкриті у минулих розділах.