preloader

Що вас цікавить?

Бачення України – 2030. Якою має бути Конституція України


Команда ЦППР у складі громадської коаліції «Україна після перемоги» ще влітку 2022 року сформулювали візію «Бачення України – 2030». Документ пропонує ключові умови відбудови та розвитку України після Перемоги. Сьогодні ділимось, якою ми бачимо Конституцію України


Якою ми бачимо Україну у 2030? 

Україна продовжує жити за Конституцією 1996 року, але в неї внесені численні зміни: 

 • вичищені пострадянські міфи щодо прав людини, доповнено новими визнаними міжнародними актами у сфері прав людини щодо рівності, екології, цифрових технологій тощо, 
 • виправлені помилки та протиріччя в регулюванні державної влади, посилена незалежність Уряду та його відповідальність за формування політики розвитку країни,
 • змінений адміністративно-територіальний устрій, покращене регулювання місцевого самоврядування та Кримської автономії, запроваджено регіональне самоврядування, 
 • внесені точкові уточнюючі вдосконалення в розділи І, ІІІ, ХІІІ. 

Формою правління залишається змішана республіка, проте після війни 2022 року всі президенти свято дотримуються своїх конституційних меж повноважень як глави держави, зведених до питань зовнішнього представництва держави, оборони і безпеки, нагороджень, громадянства і помилування. Гарантується це, крім конституційних норм, законодавчим обмеженням чисельності апарату президента в 100 осіб і функціонуванням незалежного Конституційного Суду. 

Громадяни України знають і розуміють основні засади народовладдя та правовладдя, вимагають від політиків їх неухильного дотримання. Міжнародно визнані права людини не тільки декларуються законодавством, а свято дотримуються на всіх рівнях суспільної організації. 

Місцеві референдуми у громадах надійно функціонують як інструмент народовладдя. А всеукраїнський референдум може бути проведений лише в одному з трьох випадків: 

 • визначені Конституцією випадки – затвердження змін до Конституції та затвердження зміни території України, 
 • за народною ініціативою зі складною процедурою лише з одного питання – скасування ухваленого Закону або його частини, 
 • за рішенням Парламенту, ухваленим за поданням Уряду і за згодою Президента, – консультативний референдум з найважливіших питань суспільного розвитку (Варіант: зберегти можливість також і за народною ініціативою проводити такі референдуми).

Конституційний Суд складається з 15 суддів, які призначаються Парламентом і Президентом за поданням кваліфікаційної комісії, яка сама розробляє критерії формування доброчесного та професійного складу суддів. Будучи абсолютно незалежним, 32 Конституційний Суд виступає реальним гарантом Конституції та арбітром між вищими органами державної влади. 

Які ключові зміни треба зробити для досягнення цього? 

Одразу після перемоги формується політико-науково-громадська конституційна комісія, яка готує 4 законопроєкти про внесення змін до Конституції. (Варіант: готує нову редакцію Конституції). Вони широко обговорюються, доопрацьовуються, ухвалюються Парламентом і затверджуються референдумом, коли це передбачено Конституцією. 

Закони про Кабінет Міністрів України (КМУ) й центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ), про всеукраїнський референдум, про Конституційний Суд України та всі решта приводяться у відповідність до нових положень Конституції. 

Які червоні лінії не можна перетинати у цій сфері? 

 • згортання демократії та намагання встановити авторитарний режим влади, при цьому антидержавна діяльність має бути законодавчо визначена і припинятися легітимно, а не волюнтаристськими рішеннями, 
 • перехід до президентської форми правління (до парламентської також не бажано, проте якщо президенти не навчаться стримуватися від авторитаризму, то у віддаленій перспективі альтернативи парламентській республіці не буде),
 • організація та проведення конституційних змін «за закритими дверима», під зовнішнім тиском, всупереч процедурі, визначеній самою Конституцією, 
 • використання всеукраїнських референдумів для маніпулятивного ухвалення нелегітимних рішень, 
 • звуження гарантій дотримання конституційних прав людини, 
 • ліквідація чи обмеження повноважень Конституційного Суду, призначення до його складу недоброчесних та непрофесійних суддів.