preloader

Що вас цікавить?

Громадський моніторинг адміністративних послуг Міністерства юстиції України як дієвий механізм впливу на їх якість

Донор: USAID/Cheamonics
Бюджет: 999500.00 UAH
Реалізація: 15-09-2015-15-03-2016

Лист-подяка від USAID

Результати проекту

Оцінка задоволеності якістю адміністративних послуг управлінь юстиції по областях:

Проблеми, вирішенню яких сприяє проект

У вересні 2012 року був ухвалений Закон України «Про адміністративні послуги», який  зобов’язав усі міста обласного підпорядкування та районні державні адміністрації утворити центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) до 1 січня 2014 року. Цей же закон зобов’язав всіх суб’єктів надання послуг впорядкувати свою діяльність щодо їх надання згідно встановлених вимог.

Незважаючи на те, що закон вже майже три роки чинний, але не вдалось в переважній більшості поліпшити якість надання послуг органами державної влади так і створити належні ЦНАП як єдині інтегровані офіси послуг для громадян.

Міністерству юстиції досі не вдалось реально реформувати систему надання своїх послуг, яка б відповідала потребам громадян.  Це стосується інформування громадян про послуги, формування належних інформаційних і технологічних карток, прозорості прийому громадян і режиму роботи, створення зручних умов очікування і обслуговування, взаємовідносин з органами влади, які створили ЦНАП. Адміністративні послуги територіальні підрозділи Міністерства юстиції надають одночасно у своїх офісах та у ЦНАП міст і районних державних адміністрацій. Вони стосуються  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,  легалізації громадських формувань. Послуги з державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) взагалі не інтегруються до ЦНАП. У травні 2014 року було прийнято розпорядження КМУ №523 згідно якого послуги державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців повинні надаватись тільки у ЦНАП. Це розпорядження не всюди виконується територіальними підрозділами Міністерства юстиції. На це впливають як об’єктивні так і суб’єктивні фактори, серед яких відсутність необхідного фінансування, невідповідність вимог чинних законодавчих актів, відсутність політичної волі керівництва територіальних органів тощо.

Але 2 червня 2015 року народними депутатами України внесено два законопроекти, розроблені Мін’юстом:  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (реєстраційний №2982) та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (реєстраційний №2983), які передбачають передачу відповідних повноважень органам місцевого самоврядування з 01.01.2016 р.. І цей правильний крок, який потребуватиме значних зусиль для впровадження. 14 липня ці законопроекти прийнято у першому читанні.

Отже,  на даний час процес трансформації сфери адміністративних послуг є дуже складним і неоднозначним. З одного боку, ніби відбувається спроба створення зручних та доступних умов для отримання адміністративних послуг споживачами, є спроба надання деяких послуг через Інтернет, подані законопроекти про передачу повноважень щодо надання послуг органам місцевого самоврядування. Не налагоджена дієва система інформування про послуги, у велику кількість ЦНАП реєстратори і їх послуги не інтегровані, не зменшуються ризики проявів корупції. Тому якість послуг – це виконання законодавчих вимог та врахування очікувань громадян, – для мешканців суттєво не покращується, бо фактично не враховуються їх потреби і очікування. З іншого боку, нарешті намітилася воля до децентралізації адмінпослуг Мінюсту, і при передачі цих повноважень органам місцевого самоврядування важливо запобігти перенесенню негативних практик. Натомість використати усі позитивні практики.  В рамках проекту можна врахувати цей досвід і в розрізі окремих регіонів та міст. 

Тому у такій ситуації, яка є сьогодні, виникає реальна потреба контролю за діяльністю органів влади, зокрема Міністерства юстиції, щодо надання адміністративних послуг. Крім самоконтролю і контролю інших органів влади за якістю послуг, необхідно до цього процесу залучати громадськість. Бо саме громадяни, як споживачі послуг, можуть найбільш об’єктивно оцінити їх якість, а потім спонукати владу поліпшувати її.

Отже, на етапі формування в Україні нової системи надання адміністративних послуг є реальна потреба розвивати ефективний громадський моніторинг цієї сфери. Одним з основних його завдань є контроль за належним виконанням вимог законодавства, яке ухвалюється для впорядкування системи надання адміністративних послуг та поліпшення їх якості. 

Цілі реалізації проекту

  1. Підготовка та проведення громадського моніторингу щодо якості адміністративних послуг Міністерства юстиції;
  2. Публічне обговорення і представлення результатів, формування пропозицій та рекомендацій Міністерству юстиції щодо поліпшення якості послуг.

Основні завдання

  1. Провести підготовку до опитування громадян.
  2. Провести опитування респондентів у 4 регіонах та м. Києві.
  3. Опрацювати отриману інформацію та оцінити рівень задоволеності респондентів  якістю адміністративних послуг Міністерства юстиції. 
  4. Публічно обговорити результати опитування, визначити послуги, які потребують поліпшення, та надати пропозиції щодо цього.
  5. Поширити результати опитування та пропозиції щодо поліпшення якості послуг серед представників Міністерства юстиції, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості та в ЗМІ.