preloader

Що вас цікавить?

До питання про право Президента достроково припинити повноваження Парламенту VIII скликання

26.04.2019
Конституціоналізм /
Глава держави

Експерти ЦППР пояснюють, що чи це можливо. 


До питання про право Президента достроково припинити повноваження Парламенту VIII скликання

Зі зростанням актуальності питання про те, чи матиме новообраний Президент можливість розпустити ВРУ теперішнього скликання, зросла і кількість політично мотивованих тлумачень правових норм, що врегульовують цю проблему. Станом на зараз їх можна виділити щонайменше три. Відповідно до першого новообраний Президент буде вправі розпустити Раду, оскільки останній день такої можливості спливатиме 27 квітня, тобто за 6 місяців до дня виборів, що мають відбутися 27 жовтня. У цьому тлумаченні явно нехтуються вимоги Конституції про те, що повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання (ч.1 ст.90 Конституції України), а не в день виборів, а про 5-річний строк повноважень Верховної Ради України (ч.1 ст.76 Конституції України). За другим тлумаченням, Президент зможе розпустити Раду та останнім днем можливого її розпуску є 14 червня, тобто за 6 місяців до дати, встановленої суддею Павлом Вовком на основі ним же виведеної середньої тривалості строку, який проходить від дня виборів до набуття повноважень Радою нового скликання. Позицію Павла Вовка буде детальніше проаналізовано далі. Схожих поглядів на обчислення строків притримується і Олена Лукаш. Третє тлумачення, прихильниками якого є ми, спробуємо обґрунтувати в цьому тексті.

Посилаючись, зокрема, на ч. 1 статті 90 Конституції України, де закріплено, що повноваження парламенту припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання, Павло Вовк стверджує, що: «Верховна Рада України є повноважною не протягом п’яти років, обрахованих у календарних днях починаючи з дня складання присяги народними депутатами України, а протягом п’яти років, що закінчуються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання». Принагідно зазначимо, що діючі судді мали б уникати публічного коментування політичних питань.

При цьому, окрім вимог про те, що повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання (ч.1 ст.90 Конституції України) та що Верховна Рада України має зібратися на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів (ч.2 ст.82 Конституції України) Конституція України містить також недвозначну вимогу про 5-річний строк повноважень Верховної Ради України (ч.1 ст.76 Конституції України).

Відповідно до ч. 1 ст. 254 Цивільного кодексу України, «строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку». Тобто 5 років повноважень ВРУ теперішнього скликання спливають 27 листопада 2019 року.

Більше того, Конституційний Суд України у 2.2. свого рішення №5-рп/2014 від 15 травня 2014 року розтлумачив зміст терміну «п’ятирічний строк» стосовно строку повноважень Президента України за Конституцією. Відповідно, «п'ятирічний строк – єдиний конституційно встановлений строк, на який обирається Президент України. Цей строк однаковою мірою поширюється як на Президента України, обраного на чергових виборах, так і на Президента України, обраного на позачергових виборах». За аналогією закону, застосовуючи такий же підхід до визначення строку повноважень ВРУ, строк повноважень ВРУ – повні 5 років, що підтверджує дату спливу повноважень ВРУ теперішнього скликання 27 листопада 2019 року.

Далі, проаналізувавши періоди, що пройшли між днем проведення виборів та початком роботи Верховної Ради України декількох попередніх скликань. Павло Вовк встановлює, що «в середньому між днем проведення виборів народних депутатів України та днем відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради України минає 48 днів». Саме на цей строк він пропонує орієнтуватися при визначенні кінцевої дати, коли Президент вправі розпустити ВРУ теперішнього скликання.

Однак, такий строк видається нам зовсім необґрунтованим. Окрім того, що Павло Вовк не навів жодних правових підстав для врахування цього строку, ми не погоджуємося з ним з огляду на такі аргументи.

По-перше, цей строк суперечить конституційній нормі про повних 5 років повноважень ВРУ (ч. 1 ст. 76 Конституції України), порядок застосування якої було розтлумачено на основі положення Цивільного кодексу України про строки (ч. 1 ст. 254) та вищезгаданого Рішення КСУ.

По-друге, згідно з ч.1 ст. 98 та ч.1 ст.99 Закону України «Про вибори народних депутатів» (далі – Закон) ЦВК зобов’язана встановити результати виборів не пізніш як на 15 день з дня проведення виборів, а офіційно опублікувати результати виборів не пізніше як на 5 день з дня встановлення результатів виборів (ч. 1 ст. 100 цього ж Закону). Тобто Закон встановлює лише граничні строки для завершення ЦВК етапів виборчої процедури, а саме 20 днів. При цьому, зважаючи на існування вищезгаданих конституційних вимог, ЦВК може завершити встановлення результатів виборів та опублікувати їх і значно раніше, таким чином, щоб не порушити жодну з вимог Конституції.

По-третє, навіть при завершенні виборчих процедур в останній день допустимих Законом строків (тобто у 20 день з дня проведення виборів) залишається 10 днів для скликання новообраного складу Верховної Ради України на першу сесію (тобто не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів відповідно до ч. 2 ст. 82 Конституції України).

По-четверте, прикладом того, що така тривалість строку від дня проведення виборів до першого засідання ВРУ нового скликання – цілком можлива є останні парламентські вибори 2014 року, які відбулися 26 жовтня, а повноважень депутати набули 27 листопада.

Отже, виходячи із вимоги про 5-річний строк повноважень Верховної Ради України (ч.1 ст.76 Конституції України) та інших положень Конституції (ч. 2 ст. 82 та ч. 1 ст. 90 Конституції України), уповноважені суб’єкти можуть та повинні призначити першу сесію ВРУ нового скликання не пізніше 27 листопада 2019 року, 30 днів з моменту офіційного оголошення результатів виборів (ч. 2 ст. 82 Конституції України), та в межах строків, передбачених виборчим законодавством (ст. 99 та 100 Закону України «Про вибори народних депутатів»). 6 місяців до цієї дати (ч. 5 статті 90 Конституції України) спливають 27 травня 2019 року. Тобто саме цього дня у Президента зникають повноваження достроково розпустити ВРУ восьмого скликання.

Юлія Кириченко, Остап Гункевич