preloader

Що вас цікавить?

Моніторинг судових процесів, пов’язаних зі збройним конфліктом, як навчально-дослідницький інструмент для підготовки студентів-правників

Донор: ПРООН
Бюджет: 39763.00 USD
Реалізація: 27-05-2020-26-04-2021

Мета – формування ефективної мережі студентів-моніторів для проведення моніторингу судових процесів щодо стану незалежності суддів при відправленні ними правосуддя в контексті додержання учасниками процесу принципів відправлення правосуддя у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом в Донецькій та Луганській областях.

Основні очікувані результати:

  • сформовано ефективну мережу студентів-моніторів для спостереження за судовими процесами, пов’язаними зі збройним конфліктом;
  • отримано інформацію щодо стану незалежності суддів у справах, по пов’язаних зі збройним конфліктом;
  • підготовлено рекомендації щодо покращення стану незалежності суддів у Донецькій та Луганській областях.