Що вас цікавить?

Запобігання корупції
Запобігання корупції
icon-bee

Центр політико-правових реформ — це недержавний аналітичний центр, створений у 1996 році після прийняття Конституції України. Наша місія — сприяння інституційним реформам в Україні задля утвердження демократії, правовладдя та належного врядування.

Центр політико-правових реформ — це недержавний аналітичний центр, створений у 1996 році після прийняття Конституції України. Наша місія — сприяння інституційним реформам в Україні задля утвердження демократії, правовладдя та належного врядування.

ПРОПОЗИЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ
Проєкт нового Кодексу України про адміністративні проступки (далі – КпАП), поза сумнівом, є актуальним, тому слід вітати та підтримувати його розробку. Проте, ознайомлення з текстом проєкту свідчить про чималу кількість внутрішніх суперечностей, вад техніко-юридичного та іншого характеру. Крім того, варто подумати над тим, як можна осучаснити та в інший спосіб поліпшити проєкт КпАП. Виключно з метою удосконалення проєкту КпАП (далі – проєкт) нижче викладаю свої пропозиції та зауваження до нього.

Центр політико-правових реформ — це недержавний аналітичний центр, створений у 1996 році після прийняття Конституції України. Наша місія — сприяння інституційним реформам в Україні задля утвердження демократії, правовладдя та належного врядування.

Враховуючи виявлені недоліки, а також те, що законопроєкт пропонує внести зміни до статті 32 Кодексу законів про працю, якими передбачено, що вимога про повідомлення працівника про суттєві зміни умов праці не пізніше ніж за два місяці не застосовується до працівників, які працюють дистанційно (надомно) та/або мають гнучкий режим робочого часу на час загрози поширення епідемії, пандемії та/або на час загрози військового, техногенного, природного чи іншого характеру, а також за умов, прямо передбачених трудовим контрактом, що є суттєвим звуженням прав людини і суперечить частині 3 статті 21 Конституції України, проєкт Закону про стимулювання розвитку сфери інформаційних технологій в Україні рекомендовано доопрацювати з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Починаючи з листопада 2014 року, експерти ЦППР спільно з партнерами проаналізували 128 законопроектів та 10 чинних законів на предмет наявності в них «корупційних лазівок». Які корупціогенні норми найчастіше ховаються в законопроектах і чинних законах? Чи стали закони якіснішими порівняно з минулим роком?

Враховуючи виявлені корупціогенні ризики, проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо посилення контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері публічних закупівель, забезпечення належного захисту прав учасників публічних закупівель», рекомендується доопрацювати з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Враховуючи низький рівень суспільної необхідності, неправдиві цілі прийняття законопроєкту та його прогнозований негативний вплив на систему державної служби в Україні, проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу, рекомендуємо відхилити.

Починаючи з листопада, експерти ЦППР проаналізували 60 законопроектів та близько десяти чинних законів на предмет наявності в них «корупційних лазівок». Які корупціогенні норми найчастіше ховаються в законопроектах і чинних законах? Чи стали закони якіснішими порівняно з минулим роком? Як громадськість може протидіяти корупції у вищих органах влади? 

Відшукайте матеріал по тегам