preloader

Що вас цікавить?

Резюме до Альтернативного звіту з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики


Завантажити

М.І.  Хавронюк, І.Б.  Коліушко, В.П.  Тимощук, Б.В. Малишев, Д.О. Калмиков, О.О. Сорока, Я.Р. Юрчишин, О.В. Калітенко, О.В. Лємєнов, Р.В. Сіверс


У Резюме викладені основні висновки, сформульовані за результатами громадської оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики. Оцінка охоплює переважно 2016 рік, а у певних частинах (зокрема в плані історичного порівняння) – і період 2013–2014 років та раніше, а також січень – лютий 2017 року.

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики (базовий аналітичний документ) підготовлено на основі спеціально розробленої методології комплексної внутрішньої оцінки прогресу країни в антикорупції, яка вперше була застосована при підготовці аналогічного Звіту у 2015 році і охоплює таких чотири напрями: 1) антикорупційна політика; 2) запобігання корупції; 3) криміналізація корупції та правоохоронна діяльність; 4) міжнародне співробітництво.


Вам може бути цікаво