preloader

Що вас цікавить?

Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо запровадження автоматизованої системи документообігу суду)» № 4000а від 15 липня 2016 року

12.09.2016
Адміністративне деліктне право /
Публічна адміністрація /
Адміністративні делікати

Зауваження та пропозиції Центру політико-правових реформ щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо запровадження автоматизованої системи документообігу суду)» № 4000а від 15 липня 2016 року


Зауваження та пропозиції

Центру політико-правових реформ

щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо запровадження автоматизованої системи документообігу суду)» № 4000а від 15 липня 2016 року

Наразі приписами ст. 15 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» визначено загальні положення щодо обов’язкового функціонування у судах загальної юрисдикції системи документообігу суду. Більш чіткого змісту ці положення набувають завдяки нормам Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про доступ до судових рішень», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних» тощо. Ще більший рівень деталізації змісту та особливостей функціонування системи документообігу суду забезпечується нормами Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням ради суддів України 26 листопада 2010 року № 30 (з відповідними змінами).

Таким чином, на сьогодні питання обов’язкового функціонування у судах загальної юрисдикції системи документообігу суду (в тому числі й у контексті розподілу матеріалів справ про адміністративні правопорушення) врегульовано належним чином. Жодних «прогалин» у праві, про які йдеться у пояснювальній записці до цього законопроекту, немає.

Крім того, слід мати на увазі, що КпАП України не містить окремої (як окремого інституту, виписаного в межах окремого розділу, підрозділу тощо) регламентації порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення судами, адже переважна більшість процедурних вимог цього Кодексу стосується усіх суб’єктів адміністративної юрисдикції (їх десятки). Відтак, пропозиція про розміщення статті «Автоматизована система документообігу суду» між ст. 277-2 «Повідомлення про розгляд справи» та ст. 278 «Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення» (вимоги яких стосується всіх суб’єктів адміністративної юрисдикції) є такою, що не враховує принципів законодавчої техніки в частині вимог щодо системного викладу нормативного матеріалу.

Ураховуючи викладене ЦППР вважає, що жодної потереби у доповненні Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 277-3 «Автоматизована система документообігу суду» немає. Більше того це призведе до необґрунтованого засмічення тексту і без того одного з найгірших нині чинних в Україні НПА.