preloader

Що вас цікавить?

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо множинного громадянства)» від 24 листопада 2015 року № 3514

19.02.2016
Адміністративне деліктне право /
Публічна адміністрація /
Адміністративні делікати

Адміністративно-деліктне ж (як власне і кримінальне) законодавство покликане забезпечувати виконання фізичними та юридичними особами своїх обов’язків, а також не порушувати своїми діями чи бездіяльністю прав, свобод і законних інтересів інших осіб, зміст яких визначений у регулятивному законодавстві.


Зауваження та пропозиції
Центру політико-правових реформ
щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо множинного громадянства)» від 24 листопада 2015 року № 3514

Як відомо, права та обов’язки фізичних і юридичних осіб встановлюються регулятивним законодавством (ЦК, ГК, БК, ЛК, ВК іншими законами України та підзаконними актами України).
Адміністративно-деліктне ж (як власне і кримінальне) законодавство покликане забезпечувати виконання фізичними та юридичними особами своїх обов’язків, а також не порушувати своїми діями чи бездіяльністю прав, свобод і законних інтересів інших осіб, зміст яких визначений у регулятивному законодавстві.
Базовим НПА у сфері визначення правового змісту громадянства України, підстав і  порядку його набуття та припинення, повноважень органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, тощо є Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року № 2235-III.
При цьому слід звернути увагу на те, що Закон України «Про громадянство України» не встановлює обов’язку для повнолітніх громадян України, які добровільно набули іноземне громадянство (підданство), подавати письмові заяви та копії документа, що підтверджує набуття ним іноземного громадянства (підданства), до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, підпорядкованого йому органу за місцем проживання або дипломатичного представництва чи консульської установи.
За таких умов доповнення КпАП України статтею 197-1 «Неповідомлення про набуття іноземного громадянства (підданства)» є неприпустимим.
Пропозиція: запропонувати аналізованим проектом доповнити Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року № 2235-III статтею 19-1, в якій закріпити такий обов’язок та порядок його реалізації (зокрема, строки).

Експерт Центру
політико-правових реформ,
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник                                                   Д.О. Калмиков