preloader

Що вас цікавить?

Свобода мирних зібрань у практиці адміністративних судів


Завантажити


Аналітичний огляд судової практики за 2010-2014 роки підготували експерти Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда та Максим Середа

Право на свободу зібрань є основоположним правом у демократичному суспільстві і так само, як і право на свободу вираження поглядів, є однією з основ такого суспільства. Для органів влади мирні зібрання мають бути одним із індикаторів суспільної думки, з урахуванням якої слід проводити свою політику. Для громадськості і міжнародної спільноти рівень забезпечення свободи мирних зібрань є мірилом демократії.
Свобода мирних зібрань гарантується Конституцією України і може бути обмежена лише судом і тільки в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Предметом цього дослідження стала судова практика адміністративних судів усіх рівнів у справах про обмеження права на мирні зібрання протягом 2010-2014 років, аби з‘ясувати, якого змісту суди надають зазначеному положенню Конституції і чи відповідає таке змістовне наповнення міжнародним стандартам.
 Вам може бути цікаво