preloader

Що вас цікавить?

Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції»


Завантажити

Банчук О.А., Дудоров О.О., Луцик В.В., Попович В.П., Сорока О.O., Хавронюк М.І.


В коментарі здійснено роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року.

Коментар розрахований на працівників спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, суддів, працівників інших державних органів, які здій- снюють заходи щодо запобігання корупції, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, інших осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства, а також адвокатів, представників громадянського суспільства, які беруть участь в заходах щодо запобігання корупції.

Може бути корисним студентам, курсантам, слухачам, аспірантам та викладачам юридичних закладів освіти.Вам може бути цікаво