preloader

Що вас цікавить?

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики


Завантажити

М.І. Хавронюк, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук та ін.; за заг. ред. М.І. Хавронюка


У Звіті представлена громадська оцінка стану справ зі здійсненням антикорупційної реформи в Україні. Оцінка охоплює переважно 2016 рік, а у певних частинах (зокрема в плані історичного порівняння) – і період 2013–2014 років та раніше, а також січень – лютий 2017 року.
 
Звіт підготовлено на основі спеціально розробленої методології комплексної внутрішньої оцінки прогресу країни в антикорупції, яка вперше була застосована при підготовці аналогічного Звіту у 2015 році і охоплює таких чотири напрями: 1) антикорупційна політика; 2) запобігання корупції; 3) криміналізація корупції та правоохоронна діяльність; 4) міжнародне співробітництво.
 
Видання містить не лише аналіз ситуації, статистичні дані та іншу інформацію, а й багато конкретних висновків і рекомендацій для законодавця і правозастосовчих органів. Тому воно буде корисним для представників усіх державних і недержавних інституцій, які займаються проблемою запобігання корупції, для громадських активістів, журналістів, які спеціалізуються на цій проблемі.Вам може бути цікаво