preloader

Що вас цікавить?

Звернення щодо конституційної реформи в Україні

01.04.2014
Конституціоналізм /
Конституційна реформа

Зважаючи на закриту від громадськості діяльність (чи відсутність діяльності) Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України, група науковців та громадських діячів, які спеціалізуються на конституційних питаннях, ухвалили звернення до Верховної Ради України та громадянського суспільства


До Верховної Ради України
та громадянського суспільства

ЗВЕРНЕННЯ
щодо конституційної реформи в Україні

Ми, науковці-конституціоналісти та громадські експерти, не можемо залишатися осторонь процесу конституційної реформи, підготовка якої розпочалася в Україні, і вважаємо за необхідне звернутися із таким.

Ми переконані, що Україні потрібна конституційна реформа.

По-перше, це обумовлено необхідністю відновити легітимність Конституції. Чинний на сьогодні текст Конституції є результатом низки рішень, деякі з яких були прийняті з порушеннями процедури конституційних змін.

По-друге, враховуючи досвід дії Конституції та теперішню політичну ситуацію в Україні, є нагальною потреба вдосконалення конституційних положень, принаймні у трьох напрямках: 

встановлення механізму державної влади, який би унеможливлював узурпацію влади будь-ким з вищих посадових осіб держави, і при цьому б забезпечував єдність державної політики. У Конституції потрібно належним чином втілити модель змішаної республіки. Це означає, що Кабінет Міністрів має цілісно формуватися парламентським шляхом і бути відповідальним лише перед Верховною Радою, водночас Президент має обиратися всенародно і бути наділеним вагомими повноваженнями;

забезпечення конституційних гарантій незалежності і професійності суддів та справедливого правосуддя. Для цього необхідно, насамперед, змінити порядок формування Вищої ради юстиції та порядок призначення суддів на посади, запровадити кваліфікаційний добір кандидатів у судді Конституційного Суду, привести статус прокуратури у відповідність до європейських стандартів та внести деякі інші зміни; 

закладення конституційних основ для реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. Повноваження щодо питань, які можливо та необхідно вирішувати на місцевому рівні, потрібно передати до компетенції фінансово та ресурсно спроможних органів місцевого самоврядування. Місцеві державні адміністрації не повинні бути виконавчими органами рад, але мають здійснювати нагляд за дотриманням законів органами місцевого самоврядування. 

Ми наголошуємо на тому, що зміни до розділів I, III та XIII Конституції на сьогодні є недоцільними. 

Ми вважаємо, що метою конституційної реформи є відновлення авторитету і юридичної цілісності Конституції, задля утвердження верховенства права та ефективного функціонування влади. Це залежить не лише від змісту конституційних змін, але й від способу здійснення реформи.

Процес конституційної реформи має викликати довіру у суспільства. Такої довіри не варто очікувати, якщо процес реформи справлятиме враження закритої від суспільства домовленості політиків.

Конституційна реформа має проводитися прозоро та відкрито, а також – професійно та в інтересах суспільства. Тому вона має готуватися політично незаангажованими фахівцями за участю політиків, а не навпаки.

Ми впевнені, що із підготовкою конституційної реформи не можна зволікати. Для розвитку Української держави необхідна Конституція, яка має суспільний авторитет, обмежує свавілля влади та забезпечує її служіння народу.

Законопроект про внесення змін до Конституції повинен бути підготовлений до президентських виборів в Україні 25 травня ц.р., щоб суспільство було свідомим того, які повноваження отримає майбутній Президент, а кандидати на пост Глави держави публічно взяли зобов’язання визнати такий обсяг повноважень у разі свого обрання. Це запобігатиме спробам маніпулювати конституційною реформою залежно від результатів президентських виборів.

З огляду на це і відчуваючи професійну та громадянську відповідальність, зобов’язуємось підготувати в найкоротші строки пропозиції щодо проекту Закону про внесення змін до Конституції України та представити його Верховній Раді України та всьому суспільству. При цьому ми готові до відкритої співпраці з усіма учасниками конституційного процесу.

Звернення підписали:

Бориславська О.М., доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, к.ю.н.

Василенко В.А., професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», д.ю.н.

Головатий С.П., член Міжнародної асоціації конституційного права, д.ю.н.

Ключковський Ю.Б., президент Інституту виборчого права

Кириченко Ю.М., керівник проектів з конституційного права Центру політико-правових реформ

Когут І.О., голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив

Козюбра М.І., завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», д.ю.н.

Колесник В.П., професор кафедри конституційного права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, д.ю.н.

Коліушко І.Б., голова правління Центру політико-правових реформ

Конончук С., експерт з конституційного права Українського незалежного центру політичних досліджень

Мелешевич А.А., декан факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Петришин О.В., перший віце-президент Національної академії правових наук України, д.ю.н.

Сироїд О., директор Правничої фундації

Ткачук А.Ф., директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства