preloader

Що вас цікавить?

Зауваження Центру політико-правових реформ до проекту КПК України

16.02.2012
Кримінальна юстиція /
Кримінальний процес

Експерти Центру політико-правових реформ підготували зауваження до проекту Кримінального процесуального кодексу, ухваленого Верховною Радою України у першому читанні. Ці зауваження переданні для внесення народним депутатам України В. Стретовичу і Т. Стецьківу.


Експерти Центру політико-правових реформ підготували зауваження до проекту Кримінального процесуального кодексу, ухваленого Верховною Радою України у першому читанні. Ці зауваження переданні для внесення народним депутатам України В. Стретовичу і Т. Стецьківу.

Основний зміст зауважень полягає у наступному:

1. Запровадження “”класичного”” суду присяжних, який вирішує питання факту (винуватості чи невинуватості особи) у справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини

2. Скасування інституту судового збору у кримінальному процесі

3. Вилучення положень про проведення додаткових експертиз і слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду (такі положення Проекту порушують презумпцію невинуватості)

4. Доповнення переліку захисників, окрім адвокатів, іншими фахівцями у галузі права, які мають науковий ступінь

5. Значне зменшення підслідності СБУ (розслідування лише справ про злочини проти держави)

6. Ліквідація оперативних підрозділів Пенітенціарної служби (створюють умови системного конфлікту інтересів)

7. Позбавлення слідчих повноважень «процесуального» спілкування з судом (приведення у відповідність із засадою процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням)

8. Позбавлення слідчих, прокурорів повноважень щодо виклику осіб для проведення процесуальних дій (це повинно бути судове повноваження, оскільки йдеться про обмеження прав особи)

9. Термінологічні зміни щодо доказового права – докази у змагальному кримінальному провадженні повинні з’являтися лише у суді

10. Зменшення строків доставлення затриманих осіб до судді – 12 годин

11. Вилучення з переліку процесуальних дій проведення ревізій і перевірок (порушує стандарти захисту прав людини, зокрема гарантію підозрюваної особи мовчати і не свідчити проти самої себе)

12. Розмежування стадії встановлення винуватості чи невинуватості обвинуваченої особи і призначення покарання

13. Запровадження процедури розгляду кримінальних справ, де є обвинувачені, які тримаються під вартою, судами, які знаходяться поряд з місцями тримання під вартою. У цих судах будуть також здійснювати правосуддя суди присяжні

14. Встановлення чіткої заборони поміщення обвинувачених осіб до кліток у залах судових засідань

Таблиця змін