preloader

Що вас цікавить?

Законопроекти №3348 та №3349 щодо Вищого антикорупційного суду можуть позитивно вплинути на його роботу

23.04.2020
Судівництво /
Судоустрій і статус суддів

Відповідні законопроекти зареєстровано у ВРУ 16 квітня.


Подія

16 квітня в Парламенті зареєстровано два законопроекти щодо змін у діяльності Вищого антикорупційного суду (далі – ВАКС). 

Законопроект №3348 передбачає такі зміни до Закону "Про Вищий антикорупційний суд": 

  • надання суду права здійснювати управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління (зараз таке право відсутнє);
  • можливість обирати слідчих суддів на строк не більше трьох років з правом повторного переобрання (зараз слідчі судді у ВАКС обираються лише на один рік без права переобрання два роки поспіль, водночас слідчі судді звичайних місцевих судів можуть обиратися на строк до трьох років з правом переобрання);
  • зміни вимог до кандидатів на посаду судді. Зокрема, кандидат на посаду судді ВАКС як суду першої інстанції повинен мати щонайменше сім років професійного стажу (наразі суддею може стати лише особа, яка має “спеціальний” стаж – досвід роботи судді, адвоката, науковця). Вимогу щодо наявності “спеціального” стажу запропоновано залишити лише для суддів Апеляційної палати ВАКС;
  • надання можливості стати суддями ВАКС колишнім працівникам правоохоронних органів, прокуратури, податкової міліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Антимонопольного комітету України та ін. (зараз діє заборона для категорій осіб, які працювали в наведених у законі органах упродовж десяти років перед призначенням).

Законопроектом №3349 запропоновані зміни до Закону “Про судоустрій і статус суддів” щодо закріплення за вищими спеціалізованими судами права здійснювати управління об'єктами державної власності, що належать до сфери їхнього управління, а також формулювання окремої норми щодо посадового окладу судді вищого спеціалізованого суду (без зміни його розміру).

Оцінка ЦППР

Запропоновані народними депутатами зміни можуть позитивно вплинути на діяльність суду, зокрема:

  • закріплення права управління об'єктами державної власності дасть змогу суду провести капітальні ремонти у відповідних приміщеннях. Крім того, як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту №3348: “ВАКС знаходиться у ситуації невизначеності, залежності від волі балансоутримачів приміщень та реальних загроз стабільній роботі суду”. Внесені зміни дозволять мінімізувати ці загрози;
  • як зазначено в аналітичному звіті експертів ЦППР за результатами моніторингу діяльності ВАКС: “у вересні 2020 року річний строк повноважень слідчих суддів завершиться, що однозначно негативно вплине на тривалість судового розгляду. Якщо ця ситуація не буде вирішена, то вже після 5 вересня 2020 року для трьох колегій ВАКС значно ускладниться можливість ефективного слухання тих справ, що вже перебувають у них на розгляді. Фактично вони змушені будуть здійснювати лише функції слідчого судді. Натомість колишні слідчі судді не будуть мати значної кількості справ. Це серйозна проблема, яка в майбутньому може взагалі заблокувати ефективну роботу ВАКС”. Запропоновані зміни дають можливість вирішити цю проблему;
  • часткове зняття обмежень для кандидатів на посаду судді ВАКС, а також встановлення різних вимог для кандидатів на посаду судді першої інстанції та Апеляційної палати дозволить розширити можливість вибору таких кандидатів і кадрово посилити суд.

Нагадаємо, що нещодавно експерти ЦППР презентували Звіт за результатами моніторингу здійснення правосуддя ВАКС, у якому містяться рекомендації щодо вдосконалення його роботи.