preloader

Що вас цікавить?

Як оскаржити поведінку судді

11.09.2013
Судівництво /
Цивільне судочинство

Як оскаржити поведінку судді або службовця апарату суду?

1. Як правильно вибрати спосіб оскарження?

2. Яка поведінка може бути підставою для відповідальності?

3. Як поскаржитися на неналежну поведінку судді?

4. Як оскаржити неналежну поведінку працівника суду?

5. Які вимоги до скарги (заяви) щодо поведінки судді або працівника суду?

 

1. Як правильно вибрати спосіб оскарження?

Якщо під час або за наслідками розгляду Вашої справи в суді, суд ухвалив рішення, а Ви з ним не погоджуєтеся, у Вас є право оскаржити це рішення спочатку в апеляційному, а потім, за потреби, у касаційному порядку до суду вищого рівня. Але зазвичай таке право передбачено лише стосовно рішень, якими спір вирішується по суті або які перешкоджають подальшому розгляду справи. В окремих випадках, що передбачені процесуальним законом, можна оскаржити і проміжні ухвали суду.

Якщо за результатами перегляду суд вищої інстанції скасує або змінить оскаржуване Вами рішення, це не означатиме, що суддю, який його ухвалив, слід покарати. Адже судді також люди, й можуть давати таке тлумачення закону, з яким може не погодитися вища інстанція, допускати помилки. На випадок виникнення помилок й існує механізм перегляду судового рішення.

Запам‘ятайте, що інших способів добитися перегляду судових рішень, ніж ті, що встановлені процесуальним законом, немає. Якщо Вас не влаштовує судове рішення, немає сенсу писати в усі державні органи, Президенту, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, бо ці органи не мають жодних повноважень щодо перегляду судових рішень.

Скасування або зміна судового рішення не є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, якщо при цьому не було допущено навмисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов’язків.

Звернутися з метою притягнення судді чи працівника суду до дисциплінарної відповідальності можна у разі, якщо поведінка цих осіб є недобросовісною або недбалою, такою, що підриває довіру до суду і його авторитет. 

 

2. Яка поведінка може бути підставою для відповідальності?

Якщо під час візиту до суду Ви зіштовхнулися з неналежною поведінкою судді або працівника апарату суду, Ви можете оскаржити таку поведінку. Адже суддя та працівник суду мають відповідати не лише високим професійним, але й моральним якостям. 

За Законом України „Про судоустрій і статус суддів” дисциплінарна відповідальність до судді може застосовуватися у випадках встановлення факту:

  • істотних порушень норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язаних, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи юрисдикції, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;
  • невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;
  • порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);
  • систематичного або грубого одноразового порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;
  • розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;
  • неподання або несвоєчасного подання для оприлюднення декларації про майновий стан, відображення в ній завідомо неправдивих відомостей. 

Неналежна поведінка судді та працівника апарату суду, наприклад, може полягати у зневажливому ставленні до відвідувачів суду, перебуванні на робочому місці у стані сп’яніння, відсутності на робочому місці у призначений час засідання без поважних причин тощо.

Суддя також може нести відповідальність за умисне затягування строків розгляду справи понад терміни, встановлені законом. Такі дії можуть бути розцінені як порушення присяги, що є підставою для звільнення судді з посади. Однак це не стосується випадків, коли порушення строків розгляду справи зумовлено Вашою поведінкою чи поведінкою іншої сторони або великою завантаженістю судді, що сьогодні трапляється досить часто.

Є випадки притягнення суддів до відповідальності за втрату справи або окремих її матеріалів, ненадання доступу до матеріалів справи, постановлення ухвал про забезпечення позову без будь-яких доказів необхідності цього, нероз‘яснення процесуальних прав і обов’язків учасникам процесу, розгляд справи з грубим порушенням правил про юрисдикцію чи підсудність, допущення ганебної поведінки поза межами суду.

У разі серйозності таких порушень суддю, службовця апарату суду може бути навіть звільнено з посади.

Суддя несе кримінальну відповідальність за ухвалення завідомо неправосудного рішення, зловживання посадовим становищем, інші злочини. Суддю може бути притягнуто до адміністративної чи кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення.

Якщо Ви зіштовхнулися з подібними випадками, не зволікайте з поданням скарги чи заяви щодо таких дій. Цим Ви захистите не лише свої права, а й допоможете виявити недобросовісних суддів та службовців, які дискредитують судову владу. 

 

3. Як поскаржитися на неналежну поведінку судді?

Якщо зіштовхнулися з недобросовісною поведінкою судді, що порушує вимоги щодо його статусу, посадових обов’язків чи присяги судді, Ви можете звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України зі скаргою (заявою). Зразок заяви щодо неправомірної по віденки судді,  затверджений Вищою кваліфікаційною комісією суддів, можна знайти на її  офіційному сайті . Якщо йдеться про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду України, то це питання може поставити перед Вищою радою юстиції лише її член. Тому відповідну скаргу можна направити до Вищої ради юстиції або до конкретного її члена. Зі складом Вищої ради юстиції можна ознайомитися тут .  

Скаргу (заяву) слід викласти у письмовій формі, вона має бути чіткою та обґрунтованою і містити лише правдиві відомості, а не певні здогадки чи припущення. Зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, зокрема, використовуючи його як засіб тиску на суддю у зв’язку зі здійсненням ним правосуддя не допускається. Слід також мати на увазі, що дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за анонімною заявою чи повідомленням.

За результатами розгляду Вашої скарги (заяви) та перевірки наведеної у ній інформації відповідний суб’єкт, до якого Ви звернулися, вирішує питання про ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність судді або може відмовитись це зробити, якщо відомості не підтвердяться, або якщо повідомлені Вами факти не можуть бути підставою для дисциплінарного провадження чи звільнення судді з посади.

Якщо Вам відомо про вчинення суддею злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, з відповідним повідомленням або заявою про злочин потрібно звертатися в прокуратуру. Про результати розгляду та перевірки повідомлення або заяви Вам повинні повідомити письмово.

 

4. Як оскаржити неналежну поведінку працівника суду?

Зі скаргою (заявою) щодо неналежної поведінки працівника апарату суду Ви можете звернутися до керівника апарату, а якщо таким працівником є сам керівник апарату чи його заступник, – то до голови суду. Таку скаргу (заяву) слід викласти у письмовій формі та надіслати на адресу суду поштою, або передати її працівнику апарату суду, відповідальному за приймання судових справ і кореспонденції (копію скарги зі штампом суду та реєстраційним номером бажано залишити у себе). Після реєстрації скарги (заяви) її передадуть керівнику апарату суду або голові суду, який зобов’язаний розглянути скаргу (заяву) і письмово повідомити Вас про результати перевірки і суть прийнятого рішення.

Скаргу (заяву) також можна заявити усно під час особистого прийому головою суду чи його заступником згідно з графіком приймання, який існує у кожному суді і міститься на дошці оголошень суду. Зверніть увагу, що найчастіше для того, щоб потрапити на приймання, потрібно заздалегідь записатися, повідомивши суть питання, яке Ви плануєте обговорити.

Скаргу (заяву) щодо неналежної поведінки керівника апарату місцевого суду чи його заступника також можна подати до територіального управління Державної судової адміністрації України, а щодо керівника апарату апеляційного або вищого суду чи його заступника – Голові Державної судової адміністрації України.

Якщо Вам відомо про вчинення працівником апарату злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, наприклад, вимагання хабара, зверніться з відповідним повідомленням або заявою про злочин до органів внутрішніх справ (міліції) або в прокуратуру. Про результати розгляду та перевірки Вашої заяви Вам мають повідомити письмово.

 

5. Які вимоги до скарги (заяви) щодо поведінки судді або працівника суду?

Особа, яка потерпіла від протиправної поведінки судді чи працівника апарату суду, подає скаргу, а особа, якій відомо про таку поведінку, подає заяву.

Незалежно від того, кому адресується скарга (заява) щодо поведінки судді чи працівника суду, вона має містити такі реквізити:

1) найменування органу чи посадової особи, якому (якій) адресується скарга;

2) прізвище, ім’я, по-батькові скаржника, адреса місця проживання, номер телефону, адреса електронної пошти (якщо є);

3) назва документа (скарга на поведінку судді / працівника апарату суду або заява про це);

4) інформація про те, у чому саме полягають неналежні дії судді або працівника суду з посиланням на докази, на підтвердження викладених обставин;

5) вимоги, які висуваються у зв’язку з неналежною поведінкою судді або працівника суду;

6) перелік доданих матеріалів;

7) підпис скаржника (заявника) із зазначенням дати.

Якщо скаргу (заяву) подає від імені особи її представник, то повноваження представника мають бути підтверджені відповідним документом, зокрема довіреністю (потрібно додати до скарги чи заяви). Також до скарги (заяви) потрібно додати докази, якими Ви обґрунтовуєте свої твердження, якщо вони у Вас є.

Скаргу (заяву) слід надіслати поштою на адресу органу, якому вона подається, або особисто передати до відповідного органу.

Пам’ятайте, що не можна скаржитися на суддю, лише якщо Ви просто не згідні з рішенням, ухваленим цим суддею у Вашій справі. Якщо Ви не погоджуєтеся з рішенням суду і вважаєте несправедливим, Ви можете оскаржити його в апеляційному або у касаційному порядку до суду вищого рівня відповідно до процесуального закону.