preloader

Що вас цікавить?

Як організовано систему судів?

11.09.2013
Судівництво /
Цивільне судочинство

Як організовано систему судів?

Згідно зі статтею 124 Конституції України, судочинство в Україні здійснюють Конституційний Суд та суди загальної юрисдикції. Судову юрисдикцію поширено на всі правовідносини, що виникають у державі. Це означає, що суди уповноважені розглядати і вирішувати усі спори, що виникають з правових відносин.

Конституційний Суд розглядає лише питання конституційності правових актів найвищих органів держави, а також дає тлумачення Конституції і законам. З першого питання до Конституційного Суду можуть звернутися лише чітко визначені представники органів держави, а з другого – щодо тлумачення Конституції чи законів – також фізичні та юридичні особи, але якщо доведуть, що певну норму неоднаково розуміють і застосовують стосовно них різні державні органи.

Ми не будемо більше зупинятися на Конституційному Суді, оскільки у повсякденному житті найчастіше виникає потреба звернутися за вирішенням спору до судів загальної юрисдикції. Вони мають дуже розгалужену мережу. Але знаючи засади її організації, у ній досить легко орієнтуватися.

Система судів загальної юрисдикції, згідно зі ст. 125 Конституції, побудована за принципами територіальності і спеціалізації. За принципом територіальності виділяють чотири рівні судів: місцеві суди – найбільш доступні для населення, оскільки їх найбільше; апеляційні суди – діють на рівні областей і вище; вищі спеціалізовані суди і Верховний Суд – знаходяться у місті Києві.

Місцеві та апеляційні суди мають чітко визначену і обмежену певними адміністративно-територіальними одиницями (наприклад, район чи область) територіальну підсудність, а територіальна юрисдикція вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду охоплює всю Україну. Місцеві суди є судами першої інстанції, тобто розглядають спори по суті. Апеляційні суди зазвичай є судами апеляційної інстанції, тобто розглядають апеляційні скарги на рішення місцевих судів. Вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд, як правило, є судами касаційної інстанції, тобто розглядають касаційні скарги на рішення місцевих та апеляційних судів.

За принципом спеціалізації суди загальної юрисдикції створені таким чином, що розглядають справи конкретної судової юрисдикції (цивільні, кримінальні, адміністративні, господарські, кримінальні). Нині в Україні відповідно до цього принципу діють три вертикалі судів:

  1. суди з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – вирішують цивільні та кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення;
  2. господарські суди – вирішують лише господарські справи;
  3. адміністративні суди – вирішують лише адміністративні справи.

Звідси, загальна юрисдикція судів за спеціалізацією поділяється на цивільну, кримінальну, господарську та адміністративну. Найбільш наближені до населення місцеві загальні суди (районні, міські, районні у містах, міськрайонні суди) здійснюють усі види судових юрисдикцій, крім господарської. Господарські та адміністративні суди – лише одну відповідну судову юрисдикцію, а Верховний Суд як найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції у певних випадках може переглядати судові рішення судів усіх видів загальної юрисдикцій.

Систему судів загальної юрисдикції зображено на схемі.