preloader

Що вас цікавить?

Як контролювати виконавчі органи влади

10.03.2014
Уряд /
Конституціоналізм /
Публічна адміністрація /
Органи виконавчої влади

Необхідно застосовувати цілий арсенал форм і методів, але одним з основних має бути використання спеціалізованих інституцій – колегій міністерств та громадських рад при інших органах виконавчої влади


Часто сьогодні задають питання, як організувати громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади. Звичайно, тут необхідно застосовувати цілий арсенал форм і методів, але одним з основних має бути використання спеціалізованих інституцій – колегій міністерств та громадських рад при інших органах виконавчої влади.

Щоб це було ефективним, доцільно внести зміни в Закон про центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ). Наприклад, такі зміни:

Витяг із законопроекту про внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»:

Стаття 14. Колегія міністерства та інші консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи міністерства

1. Для підготовки рекомендацій щодо вироблення політики міністерства та виконання інших його завдань утворюється колегія міністерства як постійний консультативно-дорадчий орган.

2. До складу колегії входять міністр (голова колегії), перший заступник міністра, заступники міністра, заступник міністра – керівник апарату (державний секретар міністерства), включаються за згодою – представники органів професійного самоврядування, інших асоціацій та організацій – основних реципієнтів (споживачів) політики міністерства, відповідні фахівці з наукових і навчальних закладів, громадських об’єднань, а також можуть включатися представники інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інші особи.

3. Персональний склад колегії міністерства затверджується міністром протягом двох тижнів після набуття повноважень міністра. 

4. Органи професійного самоврядування, інші асоціації та організації, наукові і навчальні заклади, громадські об’єднання подають пропозиції щодо персонального складу колегії міністерства. 

5. Засідання колегії міністерства проводяться не рідше одного разу на місяць.

6. Рішення колегії оформляються протоколом. 

7. Рішення колегії, у разі необхідності, реалізовуються шляхом видання відповідних наказів міністра. 

8. Типове положення про колегію міністерства затверджується Кабінетом Міністрів України. 

9. Для розгляду та опрацювання наукових, аналітичних, експертних рекомендацій, проведення фахових консультацій з питань діяльності міністерства, розробки окремих проектів рішень можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. 

10. Рішення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає міністр. 

11. Кількісний та персональний склад колегії, інших консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує міністр. 

Стаття 22. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи центрального органу виконавчої влади

1. Для проведення фахових консультацій з основних питань діяльності центрального органу виконавчої влади та здійснення громадського моніторингу його діяльності можуть утворюватись постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

2. Рішення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає керівник центрального органу виконавчої влади. 

3. Кількісний та персональний склад постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує керівник центрального органу виконавчої влади.

4. Періодичність проведення засідань постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів центрального органу виконавчої влади визначається керівником центрального органу виконавчої влади.

5. Рішення постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів центрального органу виконавчої влади оформляється протоколом. У разі необхідності рішення таких органів реалізовуються шляхом видання керівником центрального органу виконавчої влади відповідного наказу або внесенням відповідних пропозицій міністру, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ