preloader

Що вас цікавить?

Як і хто може отримати доступ до матеріалів справи

08.09.2013
Судівництво /
Цивільне судочинство

Як і хто може отримати доступ до матеріалів справи і копію судового рішення?

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації щодо результатів розгляду його судової справи.

Письмовою інформацією щодо результатів розгляду справи, що надається особі, є також копія судового рішення. Таку копію, засвідчену печаткою суду, мають право отримати особи, які брали участь у справі (зазвичай це сторони, треті особи, їхні представники). Особи, які не брали участі у справі, також мають право на копію судового рішення, якщо воно безпосередньо стосується їхніх прав, свобод, інтересів чи обов’язків. Крім того, усім зазначеним особам апарат суду зобов’язаний забезпечити можливість ознайомитися в суді з матеріалами справи, серед яких є й судове рішення.

Особи, які беруть участь у справі, мають право одержати копію судового рішення у справі в порядку, встановленому процесуальним законом.

Цивільне судочинство. Копія судового рішення безкоштовно видається особам, які брали участь у цивільній справі негайно після проголошення такого рішення. У разі проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового рішення особам, які брали участь у справі і були присутні у судовому засіданні, негайно після його проголошення видаються копії судового рішення із викладом вступної та резолютивної частин. Особам, які брали участь у справі, але з якихось причин не були присутні у судовому засіданні, копія повного рішення безоплатно надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом двох днів з дня його складання або за їх зверненням вручається їм під розписку безпосередньо в суді.

Адміністративне судочинство. Копія судового рішення (постанови чи ухвали) в адміністративній справі видається на вимогу особи, яка бере участь у справі, а так само особи, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов’язки, у день проголошення рішення. У разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин постанови суд повідомляє час, коли особи, які беруть участь у справі, можуть одержати копію постанови в повному обсязі. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох днів з дня його ухвалення чи складення у повному обсязі або у разі їх звернення вручається під розписку безпосередньо в суді.

Господарське судочинство. Повні рішення та ухвали у господарській справі надсилаються особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше трьох днів з дня їх прийняття або за їх зверненням вручаються їм під розписку безпосередньо у суді.

Кримінальне судочинство. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні. 
Повторне надання копії судового рішення у цивільній, адміністративній, господарській чи кримінальній справі оплачується сьогодні судовим збором у розмірі 1 грн. за кожний аркуш копії (підпункт «1» пункту 4 ч. 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір»).

Конституційне судочинство. Копії рішення (висновку) Конституційного Суду надсилаються наступного робочого дня після його офіційного оприлюднення суб’єктові права на конституційне подання чи конституційне звернення, з ініціативи якого розглядалася справа, до Міністерства юстиції, а також до органу влади, що прийняв правовий акт, який був предметом розгляду в Конституційному Суді.

Особи, які не беруть (не брали) участі у справі, мають право на доступ до судового рішення за правилами Закону України «Про доступ до судових рішень». Такі особи можуть ознайомитися з судовим рішенням у повному обсязі лише у разі, якщо воно безпосередньо стосується їхніх прав, свобод, інтересів чи обов’язків.

Вони можуть вимагати від апарату суду забезпечити:

  1. доступ до матеріалів справи;
  2. ознайомлення з судовим рішенням у повному обсязі;
  3. отримання копії рішення, що виготовлена апаратом суду;
  4. виготовлення копії рішення самостійно за допомогою власних технічних засобів в приміщенні суду.

Для реалізації одного чи декількох з цих прав особі потрібно звернутися до апарату відповідного суду з письмовою заявою, яка повинна містити обґрунтування, чому судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод чи інтересів.

Як написати заяву – дивись Бланк заяви. При підготовці заяви найбільше уваги слід приділити обґрунтуванню того, що рішення безпосередньо стосується інтересів даної особи, – і доводи повинні бути переконливими. Необов‘язково вказувати усі реквізити потрібного судового рішення, треба вказати лише ті, що відомі заявникові. Але їх має бути достатньо, щоб службовець апарату суду зміг знайти відповідне судове рішення.

У разі подання заяви представником необхідно додати документ, який підтверджує повноваження представника. 

Відповідальна службова особа апарату суду розглядає заяву невідкладно, а у випадках, коли розгляд потребує додаткового вивчення, – протягом трьох робочих днів. У разі задоволення заяви до відповідного журналу про це вноситься запис із зазначенням відомостей про особу, яка звернулася з цією заявою (письмового рішення про задоволення заяви закон не вимагає).

У разі виготовлення копії судового рішення апаратом суду, такий документ повинен засвідчуватися відповідальним службовцем та печаткою суду із зазначенням дати. Копія видається за плату – 1 грн. за кожен аркуш копії (підпункт «5» пункту 4 ч. 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір»).

Службовець апарату суду може відмовити у доступі до судового рішення лише у разі, якщо:

  1. заявник не має процесуальної дієздатності або від його імені звернулася особа, яка не має на те відповідних повноважень;
  2. матеріали справи передані до іншого суду чи на зберігання до державної архівної установи;
  3. судове рішення безпосередньо не стосується прав, свобод, інтересів чи обов’язків заявника.

Цей перелік є вичерпним.

У доступі до судового рішення не може бути відмовлено заявнику, стосовно якого судом вжито заходів щодо забезпечення позову або запобіжних заходів.

У разі відмови у задоволенні заяви службовець апарату суду зобов’язаний видати заявнику вмотивоване письмове рішення із зазначенням порядку його оскарження.

Надання дозволу на доступ до судового рішення або відмова у цьому можуть бути оскаржені заінтересованою особою до голови суду, або ж до суду відповідно Кодексу адміністративного судочинства України.