preloader

Що вас цікавить?

Висновок щодо можливості перебування суддів на адміністративних посадах більше, ніж двічі поспіль

08.06.2016
Судівництво /
Судоустрій і статус суддів

На практиці виникло чимало ситуацій, коли судді усупереч законодавчому обмеженню обіймають посади голови суду чи заступника голови суду більш, ніж два строки поспіль.

Такій ситуацій посприяло Рішення Ради суддів України «Щодо нового порядку обрання суддів на адміністративні посади» від 2 квітня 2015 року №34.


Висновок

щодо можливості перебування суддів на адміністративних посадах

більше, ніж двічі поспіль

На практиці виникло чимало ситуацій, коли судді усупереч законодавчому обмеженню обіймають посади голови суду чи заступника голови суду більш, ніж два строки поспіль.

Такій ситуацій посприяло Рішення Ради суддів України «Щодо нового порядку обрання суддів на адміністративні посади» від 2 квітня 2015 року №34. Рада суддів України фактично встановила, що особи, які були призначені на адміністративні посади відповідно до законодавства, що діяло раніше, є такими, що можуть бути обраними на адміністративну посаду в суді і обіймати її два строки поспіль. У ці строки не включається строк попереднього перебування на адміністративній посаді.

Однак такий підхід зумовив катастрофічні наслідки для судової влади. Голови судів та їхні заступники, чиї повноваження були припинені Законом України «Про відновлення довіри до судової влади» внаслідок втручання з їхнього боку в роботу суддів, після цього декілька разів обійняли ці самі посади. Це лише утвердило невіру суспільства у спроможність суддів до самоочищення і збільшило запит на радикальне оновлення суддівського корпусу.

У зв’язку з цим виникла необхідність дати юридичну оцінку цій ситуації, щоб запобігти її повторенню із прийняттям нових законів.

1. З часу ухвалення Конституції України питання щодо призначення (обрання) суддів на адміністративні посади (посади голови суду, заступника голови суду) мало різне регулювання як щодо строку повноважень, так і щодо суб’єкта призначення.

Лише щодо Голови Верховного Суду України Конституція містила чіткі положення щодо призначення Пленумом Верховного Суду України, тому цей порядок не зазнавав змін.

2. Питання призначення на адміністративні посади набуло величезного значення для політичних сил і судових органів, адже на головах судів і їхніх заступниках сконцентрована система формальних і неформальних впливів на суддів.

У різний час голів судів і їхніх заступників призначали Президент України, Міністр юстиції України, Рада суддів України, Вища рада юстиції і збори суддів в конкретних судах. Чимало з них робили це на підставі неконституційних актів.

3. До 05.07.2001 жодних часових обмежень щодо призначення голови суду і його заступника законом встановлено не було.

Після цього і до 01.06.2002 був обмежений п’ятьма роками строк повноважень лише голови суд і його заступника в місцевих судах.

З 01.06.2002 до 14.04.2014 це обмеження застосовувалося до терміну перебування усіх голів судів і їхніх заступників.

14.04.2014 цей строк (крім Голови Верховного Суду України і його заступників) було скорочено до одного року.

28.03.2015 строк перебування на адміністративній посаді збільшено до двох років.

А з набранням чинності новим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 цей строк збільшиться до трьох років.

4. З 3.08.2010 встановлено додаткове обмеження – суддя не може обіймати ту саму адміністративну посаду в суді більше ніж двічі поспіль.

5. Строкові обмеження для голів судів і їхніх заступників спрямовані на досягнення ключової мети – щоб голова суду не перетворювався на начальника над суддями і не був господарем суду протягом тривалого часу. Якщо в якомусь суді так сталося і голова суду має беззаперечний вплив на суддів, то обмеження не повинні залишати шансу такому голові суду залишатися на цій посаді протягом тривалого часу.

6. Задля досягнення цієї мети Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (незважаючи на різні зміни і редакції) від часу прийняття містив і містить положення, яке забороняє заняття тієї самої адміністративної посади в суді більш як два строки поспіль.

7. Якщо сприйняти підхід Ради суддів України щодо незарахування строку призначення (обрання), яке здійснювалося за попередніми законами, тоді голова суду і його заступник можуть обіймати посаду голови суду протягом необмеженого часу.

Наприклад, одну й ту саму особу призначили головою суду у 2010 році на п’ять років, пізніше у 2014 році (з урахуванням дострокового припинення повноважень Законом України «Про відновлення довіри до судової влади») на один рік, у 2015 – на два роки, у 2017 році (за новим законом) – на три роки, у 2020 році – ще на три роки. У загальній сукупності, незважаючи на скорочення законом терміну повноважень, особа може обіймати цю посаду 13 років! Але навіть при найдовшому терміні повноважень у 5 років, який існував до 2014 року, суддя не міг залишатися на цій посаді більше 10 років, якби не змінювалося законодавство. При тому, що обмеження «не більше ніж двічі поспіль» існувало в усіх редакціях Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Такий простий підрахунок доводить, що практика неврахування строку призначення (обрання), яке здійснювалося за попередніми законами, при обранні на адміністративну посаду в суді йде урозріз із законом і суперечить його цілям та здоровому глузду.

Викладені міркування дають можливість зробити висновок, що  згідно із законним обмеженням «не більше двох строків поспіль», суддя не може обіймати одну й ту саму адміністративну посаду в суді більше як два строки послідовно один за одним, незалежно від того, коли і за яким законом його було обрано (призначено) на цю посаду.

До послідовного заняття адміністративної посади потрібно відносити і випадки припинення повноважень на адміністративній посаді і обрання на цю посаду знову через деякий час за умови, що протягом цього часу зазначену посаду не обіймала інша особа.

Завантажити додаток. Призначення (обрання) на адміністративні посади в суда з часу прийняття Конституції України.

Висновок підготував заступник Голови правління

Центру політико-правових реформ, к.ю.н. Роман Куйбіда