preloader

Що вас цікавить?

Висновок на законопроект «Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (щодо удосконалення порядку подачі звітності політичних партій)» № 6067

29.03.2017
Запобігання корупції /
Практика запобігання корупції

Висновок на законопроект «Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (щодо удосконалення порядку подачі звітності політичних партій)» № 6067 від 9 лютого 2017 року (поданий народним депутатом України Литвином В.М.)


Висновок на законопроект

«Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (щодо удосконалення порядку подачі звітності політичних партій)» № 6067 від 9 лютого 2017 року (поданий народним депутатом України Литвином В.М.).

Пропоновані зміни:

1. Законопроектом удосконалюється порядок подання звітів політичними партіями. Пропонується частину 7 статті 17 Закону «Про політичні партії в Україні» доповнити вимогою оприлюднювати в газеті «Голос України» щоквартальний звіт та висновок за результатами його аналізу протягом 10 днів після затвердження такого висновку НАЗК.

Коментарі: За I-IV квартали 2016 року таких звітів було подано 892. Сама форма звіту про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру складається близько з 60 сторінок (у заповненому вигляді розмір звіту значно збільшується). Тому видається недоцільною вимога публікації звітів політичних партій та висновків НАЗК за результатами їх аналізу в газеті «Голос України». Всі звіти, подані політичними партіями, і висновки за результатами їх аналізу оприлюднюються на веб-сайті НАЗК.

2. Законопроектом пропонується зняти обов'язок з політичних партій, які не отримують фінансування з державного бюджету, подавати окремий звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо кожної її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи.

Коментарі: Зазначена новела суперечить Закону «Про політичні партії в Україні» у частині організаційної єдності політичної партії, її осередків, структурних утворень.

Зокрема, ч. 9 ст. 9 Закону «Про політичні партії в Україні» визначено, що обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії та інші структурні  утворення, передбачені статутом партії, використовують повне найменування політичної партії з доповненнями,  які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.

Частиною 2 ст. 21 Закону «Про політичні партії в Україні» передбачається, що заборона діяльності політичної партії поширюється на всі її структурні утворення. Аналогічна ситуація і щодо анулювання реєстрації політичної партії, за якої підлягають розпуску її керівні органи, обласні,  міські,  районні  організації  і первинні осередки та  інші  статутні утворення, передбачені статутом  партії, припиняється членство в політичній партії (ч. 4 ст. 24 Закону «Про політичні партії в Україні»).

Отже, структурні одиниці є невід'ємною складовою політичної партії. Прийняття законопроектної пропозиції не подавати звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо кожної місцевої організації політичної партії матиме вигляд неповного виконання вимоги звітування для політичних партій.

Висновок: пропоновані законопроектом новели не передбачають комплексного та концептуального підходу до вирішення проблемних аспектів законодавства, яким врегульовуються питання запобігання політичної корупції.

*     *     *     *     *

Висновок підготовлено групою експертів ЦППР в межах проекту «Моніторинг діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів», що реалізується за фінансової підтримки Національного Демократичного Інституту.

Разом із тим, цей висновок не обов’язково відображає погляди Національного Демократичного Інституту