preloader

Що вас цікавить?

Висновок на законопроект № 6246

12.04.2017
Запобігання корупції /
Практика запобігання корупції

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скасування фінансування політичних партій з державного бюджету)» № 6246 від 27 березня 2017 року (поданий народним депутатом України Мураєвим Є.В.)


Висновок

на законопроект № 6246

Назва законопроекту: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скасування фінансування політичних партій з державного бюджету)» № 6246 від 27 березня 2017 року (поданий народним депутатом України Мураєвим Є.В.).

Пропоновані зміни:

1. Ключовими новелами законопроекту є пропозиція щодо повного і однозначного скасування державного фінансування політичних партій.

Коментарі: Запроваджені Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» від 8 жовтня 2015 року новели щодо запобігання політичній корупції (зокрема, роздільне фінансування статутної діяльності політичних партій та їх виборчих кампаній) визнаються демократичним досягненням, спрямованим на сприяння партійному будівництву і появі в Україні незалежних партій європейського зразка. Прийняття цього закону обумовлено поточною ситуацією з корупцією в державі та ґрунтувалось на міжнародних зобов’язаннях України в антикорупційній сфері та наданих їй рекомендаціях міжнародними інституціями.

У Рекомендаціях Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1516 щодо фінансування політичних партій (прийнятих Постійним Комітетом від імені Асамблеї 22 травня 2001 року) наголошено, що з метою підтримки та посилення впевненості громадян у своїх політичних системах, кожна з держав-членів Ради Європи повинна прийняти правила, які регулюватимуть фінансування політичних партій і виборчих кампаній.

У Рекомендаціях ПАРЄ звертає увагу на діяльність органів Ради Європи у цій сфері, зокрема на Правила фінансування політичних партій, прийняті Венеціанською комісією, та діяльність Робочої Групи Ради Європи з питань фінансування політичних партій, спрямовану на формулювання рекомендацій державам-членам стосовно «спільних правил проти корупції у фінансуванні політичних партій та виборчих кампаній».

У Керівних принципах та Доповіді щодо фінансування політичних партій (ухвалені Венеціанською Комісією на 46 пленарній сесії, 9-10 березня 2001 року) Венеціанська Комісія, відзначаючи проблеми, пов’язані з незаконним фінансуванням політичних партій, надає свої рекомендації щодо необхідності та порядку публічного фінансування політичних партій. Наголошується, що публічне фінансування має бути призначене для кожної партії, представленої в парламенті та для того, щоб гарантувати рівність можливостей для різних політичних сил, публічне фінансування може також бути поширене на політичні органи, що репрезентують важливу частину електорату та висувають кандидатів на виборах. Рівень такого фінансування може бути встановлений законодавцем на періодичній основі відповідно до об’єктивних критеріїв.

Необхідність запровадження державного фінансування політичних партій також випливало зі змісту Засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки, затверджених Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII, та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, Коаліційної угоди від 27 листопада 2014 року.

Висновок: прийняття зазначеного законопроекту призведе до порушення міжнародних зобов'язань, взятих на себе Україною, та перекреслить розпочату роботу на шляху до подолання політичної корупції.

Реалізується за фінансової підтримки Національного Демократичного Інституту.

Разом із тим, цей висновок не обов’язково відображає погляди Національного Демократичного Інституту.