preloader

Що вас цікавить?

Висновок на законопроект № 5087

09.06.2017
Запобігання корупції /
Практика запобігання корупції

Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (щодо скасування фінансування парламентських політичних партій на 2016 рік та перенаправлення цих коштів на потреби освіти)» № 5087 від 7 вересня 2016 року (поданий народними депутатами України Вілкулом О.Ю., Шуфричем Н.І., Колєсніковим Д.В., Павловим К.Ю.)


Висновок

на законопроект № 5087

Назва законопроекту: «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (щодо скасування фінансування парламентських політичних партій на 2016 рік та перенаправлення цих коштів на потреби освіти)» № 5087 від 7 вересня 2016 року (поданий народними депутатами України Вілкулом О.Ю., Шуфричем Н.І., Колєсніковим Д.В., Павловим К.Ю.).

Пропоновані зміни:

1. Основною пропозицією законопроекту є внесення змін до Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», якими передбачається зупинення на 2016 рік дії норм Закону України «Про політичні партії в Україні» в частині видатків на державне фінансове забезпечення політичних партій у формах, визначених законом.

Коментарі:

Згідно з ч. 2 ст. 147 Конституції України Конституційний Суд вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції і дає офіційне тлумачення Конституції та законів України. Його роз’яснення є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені (ч. 2 ст. 150 Конституції).

Надаючи офіційне тлумачення положень частини другої статті 95 Конституції України стосовно можливості зупиняти дію та скасовувати норми законів, які визначають пільги, компенсації, гарантії, при встановленні законом про Державний бюджет України видатків на загальносуспільні потреби, КСУ вказав таке:

«Розглядаючи порушене питання, Конституційний Суд України виходить з правових позицій, висловлених ним, зокрема, у Рішенні від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 у справі про соціальні гарантії громадян та у Рішенні від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 у справі щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України. Ці позиції полягають у тому, що: «закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України — він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України» (абзац шостий пункту 4 мотивувальної частини Рішення № 6-рп/2007); «законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок — скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремі закони» (абзаци третій, четвертий підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення № 10-рп/2008)» (Рішення у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України про офіційне тлумачення положення частини другої статті 95 Конституції України та словосполучення «збалансованість бюджету», використаного в частині третій цієї статті (справа про збалансованість бюджету) від 27 листопада 2008 року № № 1-37/2008).

Висновок: Пропозиція законопроекту щодо внесення до Прикінцевих положень Закону «Про Державний бюджет України на 2016 рік» змін, якими зупинятиметься дія положень Закону «Про політичні партії в Україні», є такою, що суперечить Конституції України.

Реалізується за фінансової підтримки Національного Демократичного Інституту.

Разом із тим, цей висновок не обов’язково відображає погляди Національного Демократичного Інституту