preloader

Що вас цікавить?

Вимоги з трудових правовідносин

08.09.2013
Судівництво /
Цивільне судочинство

Вимоги з трудових правовідносин

Усі спори, що виникають з трудових правовідносин (поновлення на роботі, стягнення невиплаченої заробітної плати тощо), вирішують місцеві загальні суди за правилами цивільного судочинства.

1. За загальним правилом трудові спори розглядає суд за зареєстрованим місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням відповідача (ст. 109 ЦПК).

2. Однак для відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням Вашого здоров’я на виробництві, передбачено можливість звернутися до суду як за зареєстрованим місцем проживання (перебування) чи місцезнаходженням відповідача, так і за місцем Вашого проживання (перебування) або за місцем завдання шкоди (ч. 3 ст. 110 ЦПК).

Не вважаються трудовими спори, пов’язані з діяльністю особи на державній політичній посаді, професійною діяльністю суддів, прокурорів, військовою службою, альтернативною (невійськовою) службою, дипломатичною службою, іншою державною службою, службою в органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування. Такі види діяльності називаються публічною службою, і всі спори з відносин публічної служби розглядаються за правилами адміністративного судочинства (п. 2 ч. 2 ст. 17 КАС) місцевим загальним судом чи окружним адміністративним судом залежно від того, хто є відповідачем у справі (див. розділи про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових чи службових осіб).