preloader

Що вас цікавить?

Вимоги із договірних відносин

08.09.2013
Судівництво /
Цивільне судочинство

Вимоги із договірних відносин

Вимоги з цивільних договорів

Якщо у Вас виник спір щодо цивільного договору, хоча б однією зі сторін якого є фізична особа (без статусу підприємця), потрібно звертатися з позовом до місцевого загального суду.

Винятком можуть бути спори щодо договорів, предметом яких є корпоративні права (тобто права щодо участі особи в управлінні корпоративним підприємством, отримання частки прибутку та активів у разі ліквідації підприємства тощо). Такі спори незалежно від суб’єктного складу розглядають місцеві господарські суди (див. розділ про вимоги з господарських договорів)

1. Переважно спори, що виникають з договірних правовідносин, вирішує суд за зареєстрованим місцем проживання (перебування) чи місцезнаходженням відповідача (ст. 109 ЦПК).

2. Спори щодо договорів, пов’язаних з нерухомістю, підлягають вирішенню лише за місцем знаходження нерухомого майна, або його основної частини (ч. 1 ст. 114 ЦПК). Отже, сторони не можуть укласти договір про підсудність такої справи.

3. Виключно до місцевого загального суду за місцезнаходженням перевізника потрібно звертатися при виникненні спору щодо договору перевезення вантажів, пасажирів, багажу чи пошти (ч. 4 ст. 114 ЦПК).У таких випадках сторони також не можуть укладати договір про визначення підсудності.

4. Якщо Ваш спір виник з договору, в якому зазначено місце виконання або який через його особливість можна виконувати лише в певному місці, то Ви можете звернутися до місцевого загального суду за зареєстрованим місцем проживання (знаходження) відповідача, або за місцем виконання такого договору (ч. 8 ст. 110 ЦПК).

5. Якщо спір виник щодо цивільних договорів за участю громадян України, якщо обидві сторони поживають за її межами, то для визначення компетентного суду в такій справі потрібно звернутися з клопотанням до Верховного Суду України (ст. 111 ЦПК).

6. Якщо стороною договірних правовідносин, щодо яких виник спір, є особа, яка обіймає посаду судді місцевого загального суду, або суд, проти яких фізична особа повинна подати позов до цього ж суду, то суд для розгляду такої справи визначається ухвалою судді відповідного апеляційного суду (ч. 1 ст. 108 ЦПК).

 

Вимоги про захист прав споживача

Справи про захист справ споживача вирішуються за правилами цивільного судочинства.

Якщо Ви є споживачем товарів, робіт чи послуг і у Вас виник спір з приводу їх недоліків, поганої якості тощо, то Ви маєте можливість звернутися до місцевого загального суду за захистом свого права і відшкодуванням шкоди. У таких випадках подати позов можна як за місцезнаходженням відповідача, так і за Вашим зареєстрованим місцем проживання (перебування) або за місцем заподіяння шкоди чи місцем виконання договору (ч. 5 ст. 110 ЦПК).

 

Вимоги з господарських договорів

Якщо спір виник з господарського договору, тобто договору між юридичними особами, фізичними особами – підприємцями, або договору, предметом якого є корпоративні права (незалежно від суб’єктного складу сторін), то такий спір вирішує місцевий господарський суд за правилами господарського судочинства.

Якщо сторонами господарського договору є юридична особа або фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності та орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, то спір, що виникатиме з такого договору, повинен вирішувати господарський суд (п. 3 Рекомендацій Вищого господарського суду «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам» від 27 червня 2007 р. №04-5/120).

1. Найчастіше спори, що виникають щодо невиконання або неналежного виконання господарських договорів, вирішує місцевий господарський суд за місцезнаходженням відповідача (ч. 2 ст. 15 ГПК).

2. Позови щодо укладення, зміни і розірвання господарських договорів, а також визнання договорів недійсними подаються до місцевого господарського суду за місцезнаходженням сторони, яка зобов’язана за договором здійснити на користь другої сторони певні дії (передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо) (ч. 1 ст. 15 ГПК).

3. У разі виникнення спору внаслідок невиконання, неналежного виконання або порушення договору перевезення, в яких одним з відповідачів є орган транспорту, позов слід подавати до місцевого господарського суду замісцезнаходженням цього органу (ч. 1 ст. 16 ГПК).

4. Якщо у спорі, що виникає з господарського договору, є кілька відповідачів, то позивач може звернутися до місцевого господарського суду на свій вибір, за місцезнаходженням одного з відповідачів (ч. 3 ст. 15 ГПК).

5. Позови щодо корпоративних відносин у справах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, слід подавати до місцевого господарського суду за місцезнаходженням такого товариства згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців(п. 4 ч. 1 ст. 12, ч. 6 ст. 16 ГПК).