preloader

Що вас цікавить?

Виконання НАЗК функцій із забезпечення прозорості політичних фінансів

21.03.2018
Протидія політичній корупції /
Запобігання корупції /
Практика запобігання корупції

Огляд ключових функцій НАЗК із забезпечення прозорості політичних фінансів та рекомендації щодо підвищення ефективності їхнього виконання.


1. Оприлюднення щоквартальних фінансових звітів

Згідно з ч. 13 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні» щоквартальний фінансовий звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАЗК, у тому числі у формі відкритих даних, не пізніше ніж на 10-й день з дня його надходження та розміщується у відкритому доступі впродовж не менше 5 років. Варто відзначити, що у цьому звіті обов’язковому оприлюдненню підлягають прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи. Інші відомості про фізичну особу, віднесені до інформації з обмеженим доступом, оприлюдненню не підлягають.

Отже, наразі встановлено обов’язок НАЗК оприлюднювати щоквартальні звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на офіційному веб-сайті НАЗК.

Моніторинг діяльності НАЗК у 2016–2018 роках (зокрема, щоденний аналіз наповнюваності сторінки «Протидія політичній корупції») засвідчує ту обставину, що НАЗК оприлюднює всі щоквартальні фінансові звіти на своєму офіційному веб-сайті, проте інколи робить це із затримкою у кілька днів.

2. Оприлюднення висновків, підготовлених за результатами аналізу щоквартальних фінансових звітів

Приписами ч. 15 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні» встановлено обов’язок НАЗК оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті висновки НАЗК, підготовлені за результатом аналізу щоквартальних фінансових звітів.

Під час моніторингу діяльності НАЗК в цій сфері експертами було встановлено, що НАЗК оприлюднює всі свої висновки, підготовлені за результатом аналізу щоквартальних фінансових звітів. Разом із тим, ці висновки є абсолютно неінформативними. Розгорнута інформація про хід та результати аналізу щоквартальних фінансових звітів міститься лише у непередбачених законом Актах, які НАЗК не оприлюднює, незаконно приховуючи ту інформацію, оприлюднення якої вимагає Закон «Про політичні партії в Україні»;

З нашої точки зору, такими діями НАЗК грубо порушує вимоги Закону «Про політичні партії в Україні», позбавляючи широку громадськість (передусім прихильників партії) можливості отримувати достовірну інформацію про діяльність тієї чи іншої партії, а отже й здійснювати свій усвідомлений вибір (зокрема, на наступних виборах).

Саме тому НАЗК у найкоротші терміни повинне:

1) привести розділ ІІІ Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженого рішенням НАЗК від 8 вересня 2016 року №26, у відповідність до вимог Закону «Про політичні партії в Україні» шляхом виключення з нього всіх положень щодо Акту про проведення аналізу щоквартального фінансового звіту та встановлення, що вся інформація про хід та результати аналізу щоквартальних фінансових звітів повинна міститься у висновках, повний текст яких має бути оприлюднений шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті НАЗК;

2) забезпечити виконання вимог ч. 15 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні» шляхом фактичного розміщення на своєму офіційному веб-сайті розгорнутих висновків, які міститимуть всю інформацію про хід та результати аналізу щоквартальних фінансових звітів.

3. Оприлюднення інформації про встановлення ознак правопорушення у сфері політичних фінансів

Згідно з ч. 17 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні» у разі виявлення під час аналізу щоквартального фінансового звіту чи під час перевірки інформації про порушення законодавства у сфері фінансування політичних партій або передвиборної агітації ознак порушення вимог законодавства, які є підставою для притягнення до адміністративної, кримінальної чи іншої передбаченої законом відповідальності, НАЗК у п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак письмово повідомляє про це органи (посадових осіб), уповноважені забезпечити притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності, та надсилає відповідним органам (посадовим особам) матеріали, що підтверджують факт вчинення відповідного правопорушення, або забезпечує притягнення відповідних осіб до такої відповідальності в межах своїх повноважень, а також оприлюднює інформацію про це на своєму офіційному веб-сайті.

Постійний моніторинг наповнюваності офіційного веб-сайту НАЗК (зокрема, стрічки «Новини») дозволяє стверджувати, що оприлюднення на офіційному веб-сайті НАЗК інформації про встановлення ознак порушення вимог законодавства, які є підставою для притягнення до адміністративної, кримінальної чи іншої передбаченої законом відповідальності у сфері забезпечення законності та прозорості політичних фінансів, практично ніколи не відбувається.

Зокрема, як свідчить інформація, надана НАЗК у листі від 5 жовтня 2017 року лише протягом першого року повноцінної реалізації НАЗК своїх повноважень у цій сфері ним було виявлено ознаки 25 злочинів, передбачених ст. 159-1 КК України, про що було складено та надіслано до органів Національної поліції України заяви про вчинення злочинів. Разом із тим, на офіційному веб-сайті НАЗК інформацію щодо кожного такого факту знайти неможливо, бо її не було оприлюднено.

Висновки та рекомендації:

1. НАЗК оприлюднює всі щоквартальні фінансові звіти на своєму офіційному веб-сайті, проте інколи робить це із незначною затримкою.

Тому керівництву НАЗК слід вжити заходів, спрямованих на підвищення виконавчої дисципліни в цій сфері.

2. НАЗК оприлюднює всі свої висновки, підготовлені за результатом аналізу щоквартальних фінансових звітів, але вони є абсолютно неінформативними (вся інформація змістовного характеру міститься у непередбачених Законом «Про політичні партії в Україні» актах).

Відтак НАЗК у найкоротші терміни слід забезпечити виконання вимог ч. 15 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні» шляхом приведення своїх актів у відповідність до вимог цієї норми та фактичного розміщення на своєму офіційному веб-сайті висновків, які міститимуть всю інформацію про хід та результати аналізу щоквартальних фінансових звітів.

3. Оприлюднення на офіційному веб-сайті НАЗК інформації про встановлення ознак правопорушень у сфері забезпечення законності та прозорості політичних фінансів практично ніколи не відбувається.

У зв’язку з цим керівництву Департаменту НАЗК з питань запобігання політичній корупції слід вжити заходів, спрямованих на забезпечення належної реалізації вимог ч. 17 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні».