preloader

Що вас цікавить?

Вийшов друком науково-практичний коментар до Закону «Про адміністративні послуги»

18.12.2013
Адміністративні послуги

Видання адресоване громадським активістам, які цікавляться проблематикою адміністративних послуг, науковцям, а також політикам, державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування, які відповідають за впровадження Закону «Про адміністративні послуги»


Центр політико-правових реформ підготував та видав друком коментар до Закону України «Про адміністративні послуги».  Це перший науково-практичний коментар до цього закону.

Видання адресоване громадським активістам, які цікавляться проблематикою адміністративних послуг, науковцям, а також політикам, державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування, які відповідають за впровадження Закону «Про адміністративні послуги».

Його актуальність зумовлена значною активністю громадських організацій, органів місцевого самоврядування та органів державної влади та у сфері адміністративних послуг. При цьому сама проблематика адміністративних послуг є достатньо новою і для науки адміністративного права, і для практики.

Коментар підготовлено для допомоги у виконанні вимог закону, і в ньому зроблена спроба доступно подати теоретичні знання про адміністративні послуги та новації, передбачені коментованим законом.

Враховуючи, що уся реформа сфери адміністративних послуг має відбуватися в інтересах споживачів послуг – громадян та суб’єктів господарювання, у коментарі акцент робиться на забезпеченні максимально повної реалізації Закону України «Про адміністративні послуги» в їх інтересах, конструктивному вирішенні можливих колізій.

До складу авторського колективу залучені фахівці, які брали участь в розробці проекту закону «Про адміністративні послуги». Це повинно сприяти кращому розумінню цілей відповідних норм закону.

У додатку до цього видання також подано підзаконні нормативно-правові акти, прийняті на реалізацію закону.

Реквізити видання: Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги» / За заг. ред. В.П.Тимощука. – К.: ФОП Москаленко О.М. – 392  с.

Дане видання представлене також у електронній формі (на CD).

Ознайомитись з виданням можна на сайті Центру політико-правових реформ. Примірник (-ки) видання (друкований та/ або на CD) можна безкоштовно отримати в офісі Центру політико-правових реформ.

У ЦППР немає можливості надсилати коментар поштою чи в інший спосіб доставляти по Києву та в інші міста України.

Дякуємо за розуміння і запрошуємо до співпраці!

Видання було підготовлено за підтримки Європейського Союзу в рамках проекту «Поліпшення якості адміністративних послуг шляхом посилення впливу громадянського суспільства на політику у світі у цій сфері». За зміст публікації повну відповідальність несе авторський колектив. Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції  Європейського Союзу.