preloader

Що вас цікавить?

Владо, ти не забула створити комісію зовнішнього контролю за НАБУ?

27.11.2016
Запобігання корупції /
Стратегія, законодавство і коментарі

Хочу нагадати суспільству і владі деякі положення Закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
З них випливає, що:
– НАБУ має оприлюднити звіт не пізніше 10 лютого 2017 року;
– цей звіт має бути надано Раді громадського контролю при Національному бюро не пізніше 27 січня;
– до звіту має бути додано Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності НАБУ, підготовлений комісією зовнішнього контролю.


Хочу нагадати суспільству і владі деякі положення Закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
З них випливає, що:
– НАБУ має оприлюднити звіт не пізніше 10 лютого 2017 року;
– цей звіт має бути надано Раді громадського контролю при Національному бюро не пізніше 27 січня;
– до звіту має бути додано Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності НАБУ, підготовлений комісією зовнішнього контролю.

Не із Закону, а з логіки подій випливає, що комісії для здійснення аудиту потрібен місяць, не менше (див. ч. 6 ст. 26 Закону: комісія УТРЬОХ має провести аналіз кримінальних проваджень, інших матеріалів, інтерв'ю з працівниками НАБУ, прокурорами САП та іншими особами…).
Це – 27 грудня 2016 року.
Тобто бажано, щоб комісія була сформована ще до Нового року, і тоді, з урахуванням святкових і вихідних, в неї буде приблизно 20 днів для роботи.
Сьогодні на календарі 27 листопада 2016 року.
Адміністрація Президента України,
Верховная рада,
Кабінет Міністрів України,
досвід показує, що місяць для формування якої-небудь комісії в Україні – це дуже мало.
Може, і Національному бюро розслідувань України варто нагадати про це Президенту, Верховній Раді і Кабінету Міністрів?
Нижче – витяги із Закону.

Стаття 26.
"… 2. Директор Національного бюро:
… 2) щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Національного бюро протягом попередніх шести місяців.
… 4. Звіт Національного бюро надається для висновку Раді громадського контролю при Національному бюро, яка розглядає його упродовж двох тижнів з дня подання. Звіт Національного бюро подається до відповідних державних органів та оприлюднюється разом із висновком Ради громадського контролю у разі його затвердження у встановлений строк.
6. Щороку проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного бюро, його операційної та інституційної незалежності….
Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів. Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути членами комісії зовнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-які доручення, вказівки, надані будь-якою особою.
… Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного бюро оприлюднюється, включається як додаток до письмового звіту Національного бюро та заслуховується Верховною Радою України".

Стаття 30.
"… 2. Національне бюро готує та оприлюднює не пізніше 10 лютого і 10 серпня в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на власній офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет звіт про свою діяльність протягом попередніх шести місяців, поданий Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України."
Стаття 31.
"… 3. Рада громадського контролю при Національному бюро:
…2) розглядає звіти Національного бюро і затверджує свій висновок щодо них".