preloader

Що вас цікавить?

Бачення України – 2030. Якою має бути виконавча влада


Команда ЦППР у складі громадської коаліції «Україна після перемоги» ще влітку 2022 року сформулювали візію «Бачення України – 2030». Документ пропонує ключові умови відбудови та розвитку України після Перемоги. Сьогодні ділимось, якою ми бачимо виконавчу владу в Україні після Перемоги


Якою ми бачимо Україну у 2030?

Уряд, політично похідний від парламентської більшості і сформований Прем’єр-міністром, має всю повноту конституційних повноважень щодо формування політики розвитку країни та забезпечення її реалізації, послідовно дотримується узгодженої стратегії, але запобігає новим викликам і загрозам.

14-16 міністерств, між якими розподілена відповідальність за всю державну політику, без виключень, очолюють міністри, які мають по 1-3 заступнику – лише всі вони політичні посадовці. Апарати міністерств, очолювані політично нейтральними державними секретарями, силами своїх директоратів (по 4-6 у кожному) систематично аналізують стан справ, потенційні загрози й виклики в сферах своєї відповідальності, комунікують із стейкголдерами, науковцями, громадськими структурами, парламентськими комітетами та готують документи політики щодо розвитку даних сфер чи їх елементів. Міністри після консультацій із народними депутатами – членами відповідного комітету Верховної Ради України визначають пріоритети, вибирають оптимальні варіанти та після публічних консультацій вносять документи політики на розгляд Уряду, а після затвердження організовують роботу з їх виконання.

Система центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ, тобто урядових органів) підзвітна Уряду, а кожен конкретний орган підзвітний певному міністру. Урядові органи виконують законодавство (реалізують політику) – а саме: організовують надання адміністративних послуг, здійснюють інспекційні повноваження, управляють об’єктами державної власності тощо. При цьому вони не втручаються у формування політики, не готують нормативно-правових актів – це завдання міністерств. ЦОВВ здійснюють лише те, що не можна децентралізувати на місцевий чи регіональний рівень.

В регіонах і повітах України Уряд представляють урядники (префекти), здійснюючи від його імені нагляд за законністю актів органів місцевого самоврядування та координуючи місцеві органи виконавчої влади. Урядники є державними службовцями, яких призначає Уряд.

Державна служба чисельністю приблизно 150 тисяч осіб становить єдиний корпус доброчесних, патріотичних, кваліфікованих, політично нейтральних службовців, яких відбирають на посади на конкурсних засадах. Державні службовці мають гідну зарплату на рівні середнього класу. Агентство державної служби, підпорядковане Державному секретарю Кабінету Міністрів України, керує всіма процесами набору персоналу та проходження його кар’єри. За підготовку до зайняття вищих посад і підвищення кваліфікації державних службовців відповідає Академія державного врядування при КМУ. Рівень довіри громадян до державних службовців перевищує 70%.

Внутрішній документообіг у виконавчій владі здійснюється в цифровому форматі, а також в цьому форматі доступні і є надійно захищеними всі адміністративні послуги.
Бюджетна система організована так, що публічні фінанси обслуговують державну політику, а не навпаки.

Які ключові зміни треба зробити для досягнення цього?

Для реалізації таких планів необхідно мати політичну волю та лідерство Прем’єр-міністра, ухвалити Закон про КМУ та ЦОВВ у новій редакції, а за можливості вдосконалити й конституційне регулювання, внести зміни до Закону про державну службу та Бюджетного кодексу, реалізувати Стратегію реформування державного управління відповідно до рекомендацій СІГМА, систематично вдосконалювати організацію державного врядування та підвищувати його культуру.

Які червоні лінії не можна перетинати у цій сфері?
  • керування Урядом зовні,
  • перетворення міністерств у виконавчі агенції,
  • перетворення інших ЦОВВ (урядові органи) в структури формування політики,
  • політизація й вихолощення державної служби,
  • підлаштування політики під минулорічні публічні фінанси.