preloader

Що вас цікавить?

Узагальнення проблем застосування законодавства, що встановлює відповідальність за корупційні злочини

24.10.2019
Законодавство та коментарі /
Запобігання корупції /
Стратегія, законодавство і коментарі

В Узагальненні виявлені найбільш загальні проблеми застосування положень у сфері кримінальної відповідальності за корупційні злочини. 


Резюме
до УЗАГАЛЬНЕННЯ

ПРОБЛЕМ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО ВСТАНОВЛЮЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ

 

Автор: Костянтин Задоя,
кандидат юридичних наук, доцент

Редактор: Микола Хавронюк,
доктор юридичних наук, професор

Завантажити узагальнення

1. Починаючи з 2009 року, Україна здійснила низку важливих кроків у сфері протидії корупційним злочинам. Ці зусилля, перш за все, втілилися у чисельних змінах до положень законодавства, які встановлюють відповідальність за такі злочини. Ці законодавчі новели не завжди мають досконалий та несуперечливий характер, що потребує окремої уваги та аналізу. Однак ефективність тих положень у сфері кримінальної відповідальності за корупційні злочини, які умовно можна назвати досконалими, залежить від якості судової практики їх застосування.

2. Основною метою цього узагальнення є виявлення найбільш загальних проблем застосування положень у сфері кримінальної відповідальності за корупційні злочини, тобто проблем, які мають характер тенденції. Вираженням того, що певна проблема має загальний характер, можуть бути, з одного боку, її чисельні прояви в практиці судів нижчих (першої та апеляційної) інстанцій, з іншого — її прояв навіть у відносно обмеженій практиці Верховного Суду (Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду), зважаючи на те, що згідно з ч.ч. 5, 6 статті 13 Закону «Про судоустрій і статус суддів» від 26.06.2019 року №1402-VIII, висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права, та враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

3. Узагальнення дозволило висловити такі рекомендації.

  • До Антикорупційної стратегії на наступний період включити положення, яке б містило заклик до органів судової влади про більш зважене прийняття рішень при виборі заходів кримінального-правового характеру до осіб, що вчинили корупційні злочини.
  • Статтю 55 КК доповнити новими положеннями, яке б містили чіткі орієнтири щодо конкретизації змісту покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю при його призначенні судами.
  • Доповнити ч.ч. 1, 2 та 4 ст. 96-2 КК положеннями, які б приводили законодавчу регламентацію спеціальної конфіскації у максимальну відповідність з особливостями корупційних злочинів.
  • Доповнити КК положенням, яке б визначало природу та порядок застосування конфіскаційного наслідку, передбаченого нині п. 6-1 ч. 9 ст. 100 КПК.
  • Внести до ст. 369-2 КК зміни, що забезпечували б прозоре та однозначне відмежування пасивного зловживання впливом від пасивного підкупу службової особи (стаття 368 КК).

Узагальнення проблем застосування законодавства, що встановлює відповідальність за корупційні злочини from Centre of Policy and Legal Reform

Це узагальнення підготовлено за підтримки Європейського Союзу в межах проекту Центру політико-правових реформ «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади». Зміст узагальнення є предметом відповідальності Центру політико-правових реформ і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.