preloader

Що вас цікавить?

ЦППР ініціює збір підписів громадських організацій та активістів проти законопроекту Князевича №5446

22.12.2016
Запобігання корупції /
Практика запобігання корупції

Заява громадських організацій щодо останніх ініціатив народних депутатів стосовно змін в правилах фінансування партій (проект Закону №5446)

 

 


ЗАЯВА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ЩОДО ОСТАННІХ ІНІЦІАТИВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ СТОСОВНО ЗМІН В ПРАВИЛАХ ФІНАНСУВАННЯ ПАРТІЙ (ПРОЕКТ ЗАКОНУ № 5446)

8 жовтня 2015 року парламентом прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії політичній корупції”, яким було внесено кардинальні зміни в існуючий на той час порядок фінансування політичних партій та передвиборної агітації на виборах народних депутатів України та виборах Президента України.

Серед іншого, цей Закон запровадив щорічне державне фінансування партій, встановив обмеження щодо приватних внесків на підтримку партій і кандидатів на виборах, запровадив державний контроль за фінансуванням політики. Цим Законом також було передбачено оприлюднення детальних щоквартальних фінансових звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на веб-сайті НАЗК, встановлено санкції за порушення передбачених ним вимог. Загалом, цей Закон привів українське законодавство щодо фінансування політики у відповідність до європейських стандартів та створив передумови зменшення впливу олігархів на українську політику.

Разом з тим, деякі положення чинного законодавства щодо фінансування політичних партій та виборів все ще потребують удосконалення. Зокрема, існує потреба в узгодженні правил фінансування передвиборної агітації на місцевих виборах з правилами фінансування агітації на президентських та парламентських виборах, обмеженні розміру власних внесків партій і кандидатів до своїх виборчих фондів на виборах, встановленні ефективних, дієвих та пропорційних санкцій за порушення правил фінансування партій і виборчих кампаній. На ці проблеми свого часу звертали увагу експерти Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ та Групи держав проти корупції (GRECO).

Більше того, народними депутатами України – членами фракції Партії “Блок Петра Порошенка” (Р. Князевичем, О. Черненком, І. Сусловою та Н. Новак) – у «закритому режимі» та без будь-яких попередніх консультацій з громадськістю й іншими зацікавленими сторонами було підготовлено та 24 листопада 2016 року зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо удосконалення державного фінансування політичних партій” (реєстр. № 5446). Цим проектом передбачено низку змін до Закону “Про політичні партії в Україні”.

Проект не враховує міжнародні рекомендації щодо удосконалення законодавства в частині фінансування політики та є «кроком назад» у сфері реформування законодавства про політичні фінанси.

Зокрема, обов’язок проходження щорічного зовнішнього фінансового аудиту діяльності партій пропонується покласти лише на ті партії, які отримують державне фінансування (у той час як згідно з чинним Законом такий обов’язок покладений на всі партії, які висувають кандидатів на виборах). Відповідно, у разі прийняття законопроекту як Закону з-під зовнішнього аудиту буде виведено всі партії, які отримують значне приватне фінансування, але не отримують бюджетних коштів на підтримку своєї статутної діяльності. Такий підхід може суттєво знизити загальний рівень прозорості фінансування партій в Україні.

Також законопроектом пропонується дозволити партіям використовувати бюджетні кошти на фінансування своєї передвиборної агітації. Відтак, партії матимуть можливість використати державне фінансування для наповнення виборчих фондів на парламентських виборах, а потім (за умови подолання виборчого бар’єру) отримати бюджетне відшкодування цих витрат. Такий підхід послаблюватиме рівень зацікавленості партій у здійсненні активної партійної діяльності у міжвиборчий період та дозволятиме їм проводити агітацію на виборах народних депутатів виключно за рахунок бюджетних коштів, витрати яких потім ще й компенсуватимуться з Державного бюджету (тобто, може мати місце «подвійне» державне фінансування одних і тих же витрат).

За нині чинним Законом “Про політичні партії в Україні” партії, які забезпечили обрання до парламенту не більш ніж двох третин представників однієї статі до парламенту, отримують додаткове бюджетне фінансування своєї діяльності (у розмірі 10% від загального обсягу щорічного бюджетного фінансування всіх партій, які отримують щорічне бюджетне фінансування), яке розподіляється між ними порівну. Натомість законопроектом пропонується знизити суму бюджетного фінансування таких партій до 10% від обсягу державного фінансування, яке отримуватиме відповідна партія. При цьому передбачається, що рішення про виділення такого фінансування прийматиметься щоквартально, що вимагатиме від парламенту внесення змін до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Існує висока імовірність того, що парламент не зможе ухвалити відповідні зміни, і партії, які забезпечуватимуть необхідний рівень представництва жінок серед обраних депутатів, не отримають відповідні бюджетні кошти, або отримають їх несвоєчасно. Таким чином, запропоновані у законопроекті зміни не стимулюють належний рівень представництва жінок у парламенті.

Ми, що нижче підписались, вимагаємо від Верховної Ради України та Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя:

1. Відхилити проект Закону № 5446 як такий, що погіршує існуюче правове регулювання у сфері фінансування політичних партій та передвиборної агітації.

2. Провести аналіз практики застосування чинного законодавства у сфері політичного фінансування та визначити ті його положення, які потребують внесення змін;

3. Організувати відкрите і публічне обговорення можливих змін у законодавстві про фінансування партій і передвиборної агітації із залученням усіх зацікавлених сторін, напрацювати узгоджені з усіма зацікавленими сторонами комплексні зміни до такого законодавства, які враховуватимуть міжнародні стандарти та кращі зарубіжні практики у сфері фінансуванння політики, направити проект відповідних змін на експертизу до Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ.

4. За результатами відкритих і публічних обговорень та міжнародної експертизи змін до законодавства щодо фінансування політики – забезпечити їх прийняття.

Підтримати Заяву можна листом на електронну пошту Центру політико-правових реформ centre@pravo.org.ua

До Заяви вже долучилися:  

 

1. Міжнародна фундація виборчих систем (IFES)

2. Український незалежний центр політичних досліджень

3. Transparency International Україна

4. ГО "Люстраційна комісія Вінницької області"

5. ГО "Союз ветеранів АТО Донбасу

6. ГО "Дніпровський центр соціальних досліджень"

7. Ресурсний центр АНГО

8. Центр локального самоврядування

9. ГО "Чугуївська правозахисна група"

10. Центр політичних студій та аналітики "Ейдос"

11. ГО "Центр громадського моніторингу і досліджень"

12. ГО "Антикорупційний штаб". 

13. ГО "Життя спочатку"

14. Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

14. Михайло Серебряков, експерт Реанімаційного пакету реформ

15. Світлана Кропельницька, експерт проектів ГО "Прикарпатський науково-аналітичний центр"