preloader

Що вас цікавить?

Центр політико-правових реформ реорганізувався

01.09.2016
Загальні новини /
Новини ЦППР

Правління ЦППР ухвалило рішення щодо реорганізації нашого аналітичного центру та розширення напрямків його діяльності. 


Правління ЦППР ухвалило рішення щодо реорганізації нашого аналітичного центру та розширення напрямків його діяльності. 

Відповідно до нього весь колектив ЦППР поділятиметься на три категорії працівників:

1) Постійні експерти — найдосвідченіші експерти, на яких тримаються напрямки активності Центру, завдяки авторитету і аналітичним можливостям яких нам дають гранти, замовляють дослідження тощо — на сьогодні це 7 осіб. При цьому ми прагнемо збільшення їхньої кількості, але для цього необхідне бажання самих експертів бути такими, нарощувати знання, досвід і наполегливо працювати.

2) Адміністративний персонал — виконавчий директор, його заступник, бухгалтер, офіс-менеджер, піар-менеджер, керівник регіональних ініціатив, керівник освітніх ініціатив тощо — вони призначаються на конкурсних засадах і працюють на постійній основі поки якісно виконують свої обов’язки.

3) Експерти — молоді або досвідчені експерти, які приходять у наш Центр з наміром стати нашими постійними експертами або здобути досвід і піти кудись далі вчитися чи професійно реалізовувати себе — призначаються за результатами конкурсного відбору на термін виконання окремого проекту або виконання окремої експертної функції, але не довше трьох років. Через три роки вони або стають постійними експертами Центру, або йдуть на іншу роботу, або беруть участь у новому відкритому конкурсі на свою ж посаду.

Другим організаційним рішенням Правління стало затвердження в структурі Центру двох відділів.

Відділ конституційної та адміністративної реформи


Напрямки:

1.1. Конституційні питання, вибори і парламентаризм.

1.2. Реформування Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади.

1.3. Розвиток державної служби.

1.4. Децентралізація.

1.5. Розвиток адміністративних послуг, регулювання адміністративної процедури.

Відділ реформування судівництва та органів правопорядку


Напрямки:

2.1. Реформування судоустрою та статусу суддів.

2.2. Адміністративна юстиція, судовий процес.

2.3. Кримінальна юстиція, прокуратура.

2.4. Розвиток поліції, інших органів правопорядку.

2.5. Запобігання корупції та боротьба з нею.

Кожен відділ керується трьома постійними експертами і має не менше п’яти посад експертів, відібраних на конкурсних засадах на трьохрічний період.

До виконання окремих проектів можуть залучатися додаткові експерти на основі тимчасових цивільно-правових договорів на термін виконання передбачених у них завдань.

Штатна чисельність ЦППР на сьогодні затверджена в кількості 25 осіб.