preloader

Що вас цікавить?

Що таке мирне зібрання і що ним не є

26.04.2012
Конституціоналізм /
Права людини

← Мирні зібрання в Україні – Quo Vadis?

Що таке мирне зібрання? 

Поняття “мирне зібрання” охоплює будь-які публічні заходи, що проводяться у публічному місці мирно, без зброї, у формі

 • зборів,
 • мітингу,
 • демонстрації,
 • пікетування,
 • походу
 • або у будь-якому іншому поєднанні цих форм чи інших не заборонених законом формах для вираження особистої, громадянської або політичної позиції з будь-яких питань. 

Зібрання вважається мирним, якщо його організатори мають мирні наміри.

Поняття “мирні” включає також поведінку, що ображає або дратує осіб, які не згодні з ідеями або заявами, що підтримуються зібранням або навіть поведінку, спрямовану на свідоме створення перешкод для третіх осіб.

Таким, що не має мирного характеру або втратило його, є зібрання, учасники якого масово умисно застосовують фізичну силу, зброю чи інші небезпечні засоби для заподіяння шкоди життю, здоров‘ю або майну інших осіб.

На які зібрання не поширюється порядок, встановлений для мирних зібрань? 

Порядок, встановлений статтею 39 Конституції України не стосується:

 • зібрання, що проводяться з метою відпочинку, а також громадські, святкові та розважальні заходи, весільні процесії, похорони, концерти та інші розважальні заходи, якщо вони не є складовою мирного зібрання;
 • загальних зборів жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
 • зборів (конференцій) жителів, що проводяться відповідно до Закону України “Про органи самоорганізації населення”;
 • зборів трудових колективів, засідань статутних органів управління юридичних осіб, об’єднань громадян, зустрічей виборців з кандидатами у депутати та обраними депутатами, кандидатами на пост Президента України, зборів ініціативних груп з організації референдуму;
 • богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, що проводяться в культових будівлях та на прилеглій території, у місцях паломництва, установах релігійних організацій, на кладовищах, в місцях окремих поховань і крематоріях, військових частинах, лікранях, госпіталях, будинках для престарілих та інвалідів, місцях попереднього ув’язнення і відбування покарання,  квартирах та будинках громадян, а також в установах, організаціях і на підприємствах за ініціативою їх трудових колективів і згодою адміністрації;

Як провести мирне зібрання? →