preloader

Що вас цікавить?

Сформовано Концепцію парламентської реформи

27.03.2023
Конституціоналізм

У межах проєкту «Україна після перемоги: підготовка і комунікація реформ для реалізації “Бачення України — 2030”» робоча група сформувала концепцію парламентської реформи.


У Концепції запропоновані зміни до чинного законодавства з метою удосконалення роботи Парламенту і посилення українського парламентаризму. Структурними елементами концепції є положення щодо загальних засад функціонування Парламенту, його функцій і повноважень, організаційної будови, внесення змін до законодавчої процедури і  удосконалення статусу парламентаря.

Авторами концепції пропонується конституційне закріплення представницької та законодавчої функцій Парламенту, обов’язкових і факультативних підстав для дострокового припинення повноважень Парламенту, розведення в часі виборів Президента і Парламенту, строк повноважень останнього має становити 4 роки. 


Чимала увага у концепції присвячена компетенції Парламенту. Так, авторами пропонується систематизація і впорядкування кадрових повноважень (напочатку передбачається формування Уряду, інших органів державної виконавчої влади. Наступним блоком має бути формування Конституційного Суду України, органів судової влади). 

Повноваження Парламенту

Особливий акцент у концепції робиться на посиленні контрольних повноважень. У цьому аспекті передбачається запровадження традиційної для європейських країн форми парламентського контролю за діяльністю Уряду – інституту інтерпеляції (запит до міністра або Прем’єр-міністра  щодо питань реалізації державної політики, відповідь на який обов’язково обговорюється в Парламенті), який безпосередньо пов’язаний з передбаченою в Конституції України колективною політичною відповідальністю Уряду перед Парламентом.

З урахуванням європейських практик і недопущення вакууму керівництва виконавчої гілки влади, передбачається, що вотум недовіри Прем’єр-міністру може бути тільки за умови призначення його наступника (конструктивний вотум недовіри). 

Окремим вектором посилення контрольних повноважень концепція виділяє формування «сильної» системи парламентських комітетів, як основних робочих органів Парламенту, на основі відомчості, галузевості і функціональності, з урахуванням структури уряду. 

У частині вдосконалення взаємодії Парламенту і Уряду, пропонується передбачити схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів в обов’язковому порядку на весь строк повноважень уряду, як вотум довіри новосформованому уряду. Протягом трьох місяців з моменту схвалення Парламентом програми діяльності уряду, останній має підготувати та затвердити конкретні заходи з реалізації цієї програми

У аспекті вдосконалення регламентних норм, концепція пропонує конкретизувати і систематизувати парламентські акти, чітко визначити їх природу, юридичну силу і сфери, які вони регулюють.

Окремі питання законодавчого процесу

Концепцією пропонується передбачити ухвалення звичайних законів більшістю депутатів, які взяли участь у засіданні, за умови кворуму – не менше половини від загального складу Парламенту.  

Задля удосконалення законодавчого процесу автори концепції передбачають за депутатами колективне право законодавчої ініціативи, у процесі підготовки законопроєкту мають готуватися «білі книги» (концепції проєкту), кадрові потреби комітетів та потреби в експертизі повинні бути предметом регулярного перегляду та супроводжуватися забезпеченням необхідними ресурсами.

Концепція акцентує увагу й на положеннях щодо парламентської опозиції. Зокрема, передбачається унормування питання статусу, гарантій і організаційних можливостей опозиції через внесення змін до Регламенту, а не прийняттям окремого закону.

Статус члена (депутата) Парламенту

Окремо проаналізовано питання статусу члена (депутата) Парламенту. Автори підкреслили необхідність посилення вимог до члена Парламенту, закріпивши вимогу володіння державною мовою та обов’язкової наявності лише громадянства України. Пропонується також доповнити Конституцію новою підставою дострокового припинення депутатських повноважень у разі заборони політичної партії. Наголошено на важливості закріплення та дотримання етичних правил поведінки членів Парламенту, що є звичною практикою демократичних держав, а також підсилить значення та довіру до Парламенту з боку суспільства. Розглянуто і запропоновано механізми прозорого встановлення посадових окладів для депутатів.

Ознайомитись із повним текстом Концепції можна нижче.