preloader

Що вас цікавить?

Резолюція Форуму громадянського суспільства Східного партнерства щодо Закону України “Про всеукраїнський референдум”

03.12.2012
Конституціоналізм /
Конституційна реформа

Прийнятий Закон про референдум “замість забезпечення вираження волі народу, насправді слугує інструментом узурпації влади”, – про це та інше йдеться у Резолюції Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, схваленій 30 листопада на засіданні у Стокгольмі 


Resolution of the Eastern Partnership Civil Society Forum
on the Law on Referendums in Ukraine

In November 2012 the Verkhovna Rada of Ukraine adopted and the President of Ukraine signed the Law “On All-Ukrainian Referendums”. The new law will enable both laws and the Constitution to be adopted or repealed, and amended using referenda, leaving no role to the Parliament. A referendum can be called by the initiative of the people, through the collection of 3 million signatures. This law undermines the balance of power that has been enshrined in the Ukrainian Constitution.

This law not only violates the current Constitution of Ukraine, but also contradicts the standards explicitly stated in the PACE Resolutions and Decisions of the Venice Commission. Ranging from the issues that can be decided by referendum, to the procedure of forming commissions that organize referenda, funding procedures, and campaigning modalities, this law contradicts European standards on many levels. This law also limits the role of political parties in organising a referendum and restricts citizens from expressing their opinion about the issues being voted on. In effect, the conditions set out by this law ensure the cooperation with authorities will be necessary for a referendum to take place.

Therefore, this law, instead of standing for expression of people’s will, serves as an instrument to capture power. In this context we call on the Parliament of Ukraine and the President of Ukraine to amend the law to comply with the Ukrainian Constitution and European standards. We also call on the EU and the EU member states to put this issue on the agenda of their dialogue with Ukraine.

Adopted at meeting of Eastern Partnership Civil Society Forum
30 November 2012, Stockholm, Sweden
 

В листопаді 2012 Верховна Рада України схвалила, а Президент підписав, Закон “Про всеукраїнський референдум”. Закон уможливлює прийняття, зміну, скасування Конституції безпосередньо на референдумі без жодної участі Парламенту. Те ж саме стосується законів. Референдум може ініціюватися народом шляхом зібрання не менше трьох міліонів підписів. Закон підриває засади організації та збалансування влади, закладені в Конституції. 

Закон прямо суперечить Конституції України, а також не узгоджується із стандартами, закладеними в резолюціях ПАРЄ та висновках Венеціанської Комісії. Починаючи від питань, що можуть виноситися на референдум, і закінчуючи положеннями щодо формування комісій з проведення референдуму, порядку фінансування та проведення кампаній, цей закон не відповідає європейським стандартам в усіх аспектах. За законом роль політичних партій у процесі референдуму є надзвичайно обмеженою, а громадяни не можуть вільно обговорювати питання, винесені на референдум. По суті, визначені законом умови унеможливлюють розгляд на референдумі питань, які не підтримуються владою.

Таким чином, прийнятий закон, замість забезпечення вираження волі народу, насправді слугує інструментом узурпації влади. Тож ми закликаємо Верховну Раду та Президента України внести зміни до закону для приведення його у відповідність до Конституції України  та європейських стандартів. Ми також закликаємо Європейську Унію та держав-членів Європейської Унії поставити це питання на порядок денний у діалозі з українською владою.  

Схвалено 30 листопада 2012 року на засіданні
Форуму громадянського суспільства країн Східного партнерства, Стокгольм, Швеція