preloader

Що вас цікавить?

Рекомендації Венеціанської комісії та ПАРЄ щодо конституційної реформи в Україні

21.03.2014
Конституціоналізм /
Конституційна реформа

Із підписанням політичної частини угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом ЦППР розпочинає моніторинг проведення конституційної реформи. Критерієм моніторингу є рекомендації Венеціанської комісії та ПАРЄ


Із підписанням політичної частини угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом ЦППР розпочинає моніторинг проведення конституційної реформи. Критерієм моніторингу є рекомендації Венеціанської комісії та ПАРЄ

Зміст рекомендації

Джерело

Провести  істинну і всеосяжну конституційну реформу з дотриманням конституційно встановленої процедури, на основі демократичної  участі всіх суб’єктів суспільства   

п. 10 Резолюції 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи “Функціонування демократичних інституцій в Україні”

Висновок Венеціанської комісії “Про конституційну ситуацію в Україні” CDL-AD(2010)044

Внести конституційні зміни, які встановлять чіткий розподіл влад, а також запровадять належну систему стримувань і противаг між та всередині виконавчої, законодавчої та судової гілок влади

п. 2 Резолюції 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи “Функціонування демократичних інституцій в Україні”

п. 66 Висновку щодо конституційної ситуації в Україні CDL-AD(2010)044

п. 8 Резолюція 1549 (2007) Парламентської Асамблеї Ради Європи “Функціонування демократичних інституцій в Україні”

Обрана система правління повинна бути якомога чіткішою та зрозумілішою, і конституційні положення не мають створювати передумов для зайвих складнощів. Якщо обирається президентське правління, певні мінімальні вимоги щодо парламентського впливу та контролю мають бути забезпечені. У парламентському правлінні, в свою чергу, ключові вимоги, що випливають з принципу розподілу влади мають бути дотримані.

п. 14 Висновку щодо трьох законопроектів про внесення змін до Конституції CDL-AD(2003) 19

Забезпечити належні механізми парламентського контролю над діями виконавчої влади

п. 27 висновку Венеціанської комісії щодо конституційної ситуації в Україні після прийняття Конституційного Договору між Верховною Радою України та президентом України CDL(1995)040-e

п.п. 66, 74 Висновку щодо конституційної ситуації в Україні CDL-AD(2010)044

Реформувати виборче законодавство. Проблема системи парламентських  виборів є однією з причин слабкості політичної системи. Прийняти для парламентських виборів пропорційну виборчу систему, яка ґрунтується на відкритих виборчих списках і регіональних виборчих округах

п.12 Резолюція 1549 (2007) Парламентської Асамблеї Ради Європи “Функціонування демократичних інституцій в Україні”

п.7.1.2. Резолюції 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи “Функціонування демократичних інституцій в Україні”

п. 32 Висновку Венеціанської комісії щодо законопроекту «Про внесення змін до Закону «Про вибори народних депутатів України», внесеного народними депутатами Лавринович та Портнов CDL-AD(2009)019

Гарантувати вільний та незалежний мандат народних депутатів. Вилучити конституційні положення про  можливість відкликання народних представників політичними партіями (“імперативний мандат”).

1) п. 13 Висновку щодо змін до Конституції України, прийнятих 8 грудня 2004 року CDL-AD(2005)015

2) Резолюція 1549 (2007) Парламентської Асамблеї Ради Європи “Функціонування демократичних інституцій в Україні”

3) п.7.1.3. Резолюції 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи “Функціонування демократичних інституцій в Україні”

Вилучити з Конституції положення про формування парламентської коаліції.

п. 20 Висновку щодо змін до Конституції України, прийнятих 8 грудня 2004 року CDL-AD(2005)015

Вимоги несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності потребують перегляду.

п.п. 17,18 Висновку щодо трьох законопроектів про внесення змін до Конституції CDL-AD(2003) 19

Порядок порушення питання про відповідальність уряду потребує перегляду. Вимога 1/3 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради видається зависокою; положення про неможливість розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів протягом року з дня схвалення Програми діяльності Уряду – необґрунтованим.

Коментарі до статті 87 Висновку щодо Конституції України CDL-INF(1997)002

Закріпити таку процедуру формування Кабінету Міністрів, яка б забезпечила згуртованість цього органу.

п. 25 Висновку щодо змін до Конституції України, прийнятих 8 грудня 2004 року CDL-AD(2005)015

Запровадити конструктивний вотум недовіри Уряду.

п. 18 Висновку щодо змін до Конституції України, прийнятих 8 грудня 2004 року CDL-AD(2005)015

Розподілити повноваження між Президентом та Урядом так, щоб не було дублювань, які можуть стати джерелом конфліктів між цими органами. 

пп. 21-30 Висновку щодо змін до Конституції України, прийнятих 8 грудня 2004 року CDL-AD(2005)015

Варто переглянути положення, за яким право законодавчої ініціативи належить як Кабінету Міністрів, так і Президенту. Це може породжувати зайві політичні конфлікти.

1) п.17 висновку Венеціанської комісії щодо конституційної ситуації в Україні після прийняття Конституційного Договору між Верховною Радою України та президентом України CDL(1995)040-e

2) Коментарі до статті 93 Висновку щодо Конституції України CDL-INF(1997)002

3) п.29 Висновку щодо змін до Конституції України, прийнятих 8 грудня 2004 року CDL-AD(2005)015

Удосконалити процедуру контрасигнування.

п.п. 33, 34, 45 Висновку щодо змін до Конституції України, прийнятих 8 грудня 2004 року CDL-AD(2005)015

Закріпити вимогу про призначення Верховною Радою на посади, які характеризуються політичною нейтральністю їхніх функцій, кваліфікованою більшістю голосів.

1) п. 32 Висновку щодо змін до Конституції України, прийнятих 8 грудня 2004 року CDL-AD(2005)015

2) п.35 Висновку щодо трьох законопроектів про внесення змін до Конституції CDL-AD(2003) 19

Зменшити кількість голосів, необхідних для подолання вето Президента. Вимога 2/3 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради є надмірною.

Коментарі до статті 94 Висновку щодо Конституції України CDL-INF(1997)002

Слід посилити роль Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

п.51 Висновку щодо змін до Конституції України, прийнятих 8 грудня 2004 року CDL-AD(2005)015

У статусі Президента варто прибрати положення, що Президент є гарантом прав і свобод людини і громадянина. Гарантування прав людини є завданням суду.

Коментарі до статті 102 Висновку щодо Конституції України CDL-INF(1997)002

Прокуратурі не варто присвячувати окремий розділ в Конституції.

Коментарі до VIIРозділу Висновку щодо Конституції України CDL-INF(1997)002

Запровадити вимогу кваліфікованої більшості голосів при призначенні суддів Конституційного Суду Верховною Радою та з’їздом суддів.

п. 43, 44 Висновку щодо змін до Конституції України, прийнятих 8 грудня 2004 року CDL-AD(2005)015

Закріпити спеціальну вимогу, відповідно до якої попереднє рішення про звільнення судді Конституційного Суду має прийматися самим Конституційним Судом.

п. 46 Висновку щодо змін до Конституції України, прийнятих 8 грудня 2004 року CDL-AD(2005)015

Передбачити у Конституції ухвалення нормативного акту про внутрішню організацію та функціонування Конституційного Суду самим судом. Має зберігатися відмінність між питаннями, що регулюються законом та тими, що залишаються для врегулювання внутрішніми правилами суду.

п. 47 Висновку щодо змін до Конституції України, прийнятих 8 грудня 2004 року CDL-AD(2005)015

Посилити гарантії безперервності роботи Конституційного Суду. 

1) Коментарі до статті 148 Висновку щодо Конституції України CDL-INF(1997)002

2) Висновок щодо можливих удосконалень Конституції та законодавства для забезпечення безперервного функціонування Конституційного Суду України CDL-AD(2006)016

Варто закласти різні підходи до формулювання фундаментальних прав і свобод людини та соціальних, економічних, культурних та екологічних прав. Фундаментальні права мають в повні забезпечуватись судом у разі їх порушення Соціальні, економічні, культурні та екологічні права не можуть бути прямо забезпечені судом.

Загальні коментарі до розділу ІІ Висновку щодо Конституції України CDL-INF(1997)002

Чітко унеможливити смертну кару на конституційному рівні. Формулювання «ніхто не може бути свавільно позбавлений життя» не є однозначним в питанні можливості смертної кари в Україні.

1)    Коментарі до статті 27 Висновку щодо Конституції України CDL-INF(1997)002

2)    Висновок щодо конституційних аспектів смертної кари в Україні CDL-INF(1998)001rev-e

Варто передбачити принцип пропорційності, тоді, коли йдеться про можливість обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Загальні коментарі до розділу ІІ Висновку щодо Конституції України CDL-INF(1997)002

Переглянути перелік прав, які можуть бути обмежені в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Він є надто довгим. Включення туди права на житло та права на відшкодування шкоди, завданої державою, є незрозумілими.

Коментарі до статті 64 Висновку щодо Конституції України CDL-INF(1997)002

Варто включити положення про права юридичних осіб.

Загальні коментарі до розділу ІІ Висновку щодо Конституції України CDL-INF(1997)002