preloader

Що вас цікавить?

Рекомендації Рахунковій палаті, реалізація яких дозволить суттєво підвищити законність та прозорість використання політичними партіями коштів державного фінансування

28.10.2019
Запобігання корупції

Рекомендації підготували експерти Центру політико-правових реформ. 


1. Провести наприкінці 2019 році перевірку використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Фінансування статутної діяльності політичних партій» відповідно та у порядку, визначеному законами «Про запобігання корупції», «Про Рахункову палату» та бюджетним законодавством.

 

2. За результатами цієї перевірки надати Національному агентству з питань запобігання корупції систему рекомендацій, спрямованих на забезпечення дієвого контролю за законним та цільовим використанням коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Фінансування статутної діяльності політичних партій». Забезпечити контроль за виконанням цих рекомендацій.

 

3. У разі виявлення під час цієї перевірки фактів, які свідчать про те, що кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії, використані нею на фінансування участі у виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах або на цілі, не пов’язані із здійсненням її статутної діяльності, звертатися до суду з вимогою про визнання факту нецільового використання цих коштів та інформувати про це Національне агентство з питань запобігання корупції (за для ініціювання питання про припинення державного фінансування статутної діяльності відповідної політичної партії).

 

4. Спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції підготувати роз’яснення змісту таких юридичних термінів: «статутна діяльність партій», «витрати на фінансування передвиборної агітації» та «діяльність політичної партії, пов’язана з участю у виборах».

 

5. Підготувати та оприлюднити роз’яснення щодо того, чи поширюються на політичні партії обмеження, обумовлені визначеним видом економічної класифікації видатків бюджету.

 

6. Долучитися до розробки законопроекту, спрямованого на підвищення ефективності системи державного фінансування політичних партій, що, зокрема, має включати:

– запровадження системи розподілу коштів державного фінансування, яка забезпечуватиме кращу (порівняно із пропорційним розподілом коштів) фінансову підтримку тих партій, які отримали меншу підтримку на виборах народних депутатів України (запровадження регресивної або змішаної системи розподілу коштів державного фінансування);

– уточнення умов і порядку отримання додаткового державного фінансування за забезпечення гендерного балансу представників політичної партії у Верховній Раді України;

– уточнення всіх процедур, пов’язаних із реалізацією (відмовою від реалізації) політичними партіями свого права на отримання державного фінансування;

– надання дозволу політичним партіям витрачати кошти державного фінансування на діяльність, пов’язану з їхньою участю у виборах, з одночасним скасуванням права таких політичних партій на відшкодування витрат на здійснення передвиборної агітації на виборах народних депутатів України;

– встановлення вичерпного переліку заборон щодо витрачання політичними партіями коштів державного фінансування (отримання будь-яких послуг від телерадіокомпаній, придбання нерухомого майна і транспортних засобів тощо), а також визначення пріоритетних напрямків використання цих коштів;

– закріплення правила, згідно з яким місцеві організації політичної партії можуть отримувати бюджетні кошти тільки у тому разі, якщо вони мають для цього окремий рахунок;

– закріплення за Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язку  розробити порядок використання політичними партіями коштів державного фінансування;

– встановлення, що державний контроль за дотриманням законодавства про фінансування політичних партій здійснюється лише Національним агентством з питань запобігання корупції (зокрема, із Закону України «Про політичні партії в Україні» слід виключити норму щодо обов’язку Рахункової палати здійснювати поточний / перманентний державний контроль за використання політичними партіями коштів державного фінансування).

 

7. Поінформувати НАЗК про те, що поточний аналіз видатків за бюджетною програмою «Фінансування статутної діяльності політичних партій» повинен здійснювати головний розпорядник коштів державного бюджету, тобто Національне агентство з питань запобігання корупції (зокрема, під час вивчення щоквартальних фінансових звітів партій).