preloader

Що вас цікавить?

Регіональні заходи з тематики адміністративних послуг

17.12.2012
Адміністративні послуги

У листопаді та грудні цього року у містах Запоріжжя (21.XI), Дніпропетровськ (06.XII) і Сімферополь (13.XII) проведено три регіональних семінари на тему «Нове законодавство про адміністративні послуги та кращі практики». Закон України «Про адміністративні послуги», український і зарубіжний досвід організації надання адміністративних послуг презентував заступник Голови Правління Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук.


Дані заходи відбуваються в рамках ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та організовуються Проектом розроблення і впровадження публічної політики в Україні (PRISM), що реалізовується в Україні Канадським бюро міжнародної освіти за кошти Канадської агенції міжнародного розвитку. Фахівці Центру політико-правових реформ залучені у якості експертів Проекту для надання консультативної допомоги Мінекономрозвитку.

Учасниками інформаційно-навчальних семінарів стали представники обласних державних адміністрацій (переважно головних управлінь економіки та підприємництва) міст проведення заходів та сусідніх областей, а також представники окремих районних державних адміністрацій та міських рад (переважно – керівники центрів надання адміністративних послуг / ЦНАП). Наразі участь у заходах взяли більше шістдесяти осіб.

Зазначені заходи мали формат двостороннього обміну інформацію. Представники місцевих органів влади мали можливість інформувати фахівців Мінекономрозвитку та залучених експертів про виклики, з якими вони стикаються в роботі з надання адміністративних послуг.

Зокрема, найбільш дискусійною у ході обговорення  виявилася проблематика: інтеграції Єдиних дозвільних центрів у структуру Центрів надання адміністративних послуг; формування переліків / реєстрів адміністративних послуг (особливо у зв’язку з наявністю ч. 3  ст. 3 Закону «Про адміністративні послуги», який поширює дію цього Закону і на довідки тощо); тенденції централізації надання адміністративних послуг (у будівельній, екологічній, земельній сферах) всупереч декларованій державою децентралізації; загроза фрагментації офісів з надання адміністративних послуг (окреме утворення таких «центрів» в системі держреєстрації Мін’юсту, в системі ДАІ МВС тощо); питання добору кваліфікованих кадрів на посади адміністраторів ЦНАП, а також перспектив законодавчого наділення адміністраторів правом безпосереднього надання «швидких» адміністративних послуг тощо.

Викликами для великих міст є питання перевантаженості державних адміністраторів, значного впливу суб’єктивного фактору з боку місцевих керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Окремими проблемами для менших міст та райдержадміністрацій є законодавче обмеження можливості покладення на державних адміністраторів додаткових функцій, брак технічного забезпечення (програмними продуктами, обладнанням тощо). Представники ЄДЦ часто висловлювали зауваження до реєстру документів дозвільного характеру, ставлячи під сумнів саму доцільність існування подібного реєстру.

Візити в регіони також чітко показують важливість створення повноцінних центрів надання адміністративних послуг, у яких у зручний спосіб надавалися б дійсно важливі для громадян (базові та популярні) адміністративні послуги, – аби не допустити профанації ідеї ЦНАП.