preloader

Що вас цікавить?

Публікації представників Центру політико-правових реформ

02.03.2004
Загальні новини /
Новини ЦППР

Публікації представників Центру політико-правових реформ та публікації про діяльність Центру політико-правових реформ

у 2004 -2005 роках

(перелік побудований за предметно-хронологічно-алфавітним принципом)

Загальні роботи

1. Маніфест людини – програма принципів / Громадська стратегія розвитку України. – 2004. – 20 с.

2. Пропозиції Президенту. Нова хвиля реформ / Комісія “Блакитної стрічки” – Україна. – 2005. – 104 с.

3. Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2003-2004 роки) / За заг. ред. І.Б. Коліушка, Н.В. Александрової. – К.: Лікей, 2005. – 448 с.

4. 100 днів нової влади: Погляд неурядових аналітичних центрів. – К, травень 2005. – 77 с.

Конституційне право

5. Жукровський Я. Виборче право України та Польщі потребує удосконалення // Юридична газета. – 14 липня 2004 р. – № 13 (25).

Адміністративна реформа

6. Адміністративне право в контексті європейського вибору України. Збірник наукових праць. – К.: Міленіум, 2004. – 196 с. (Збірник тез за наслідками міжнародної науково-практичної конференції «Адміністративне право в контексті європейського вибору України» від 6-7 лютого 2004 року, організованої Центром політико-правових реформ)

7. Оцінка якості адміністративних послуг / Тимощук В.П., Кірмач А.В. – К.: Факт, 2005. – 88 с.

8. Коліушко І., Кірмач А. Антимонопольний трибунал. Чи потрібні надзвичайні повноваження «захисникам» економічної конкуренції // Юридичний журнал. – 2004. – № 10.

9. Коліушко І., Тимощук В. Органи виконавчої влади: перспектива правового регулювання // Вісник громадської ради з питань законодавства для місцевого самоврядування та організацій третього сектору. – вересень 2004 року. – № 5.

10. Коліушко І., Тимощук В. Чи потрібні зміни до Конституції? // Юридичний журнал. – 2005. – № 3.

11. Тимощук В. Адміністративне право в контексті європейського вибору України ( з міжнародної конференції) // Право України. – 2004. – №3. – С. 25–28.

12. Бугера О. Скільки коштують державні послуги? // Юридична газета. – 15 січня 2004 р. – № 1 (13). (Публікація про круглий стіл “Шляхи впорядкування системи надання послуг органами державної влади та місцевого самоврядування”, організований Центром політико-правових реформ)

13. Публікації про міжнародну науково-практичну конференцію «Адміністративне право в контексті європейського вибору України» від 6-7 лютого 2004 року, організовану Центром політико-правових реформ:

13.1. Ковтунець О. Спілкуватися з владою будемо по-європейськи! // Юридична газета. – № 4 (16). – 25 лютого 2004 р. – С. 1, 2.

13.2. Миланко О. Держава для людини, а не навпаки // Юридичний вісник України. – 6-12 березня 2004 р. – № 10. – С. 6.

14. Що пропонує комітет? // Юридична газета. – 8 квітня 2004 р. – № 7 (19). – С. 1. (Публікація про засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики та обговорення законопроекту «Про органи юстиції»)

15. Зизда О. Качественные административные услуги по-украински: утопия или реальность // Юридическая практика. – 6 декабря 2004 г. – № 49 (363) (Публікація про проект Концепції «Адміністративні послуги – нова якість держави», розроблений Центром політико-правових реформ)

16. Дерець В. Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування // Юридичний вісник України. – 28 травня-3 червня 2005 р. – № 21. – С. 12. (Публікація про IV Національну науково-теоретичну конференцію «Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування»)

17. Гейдюнас Ю. Адмінреформа триває // Юридична газета. – 1 червня 2005 р.- № 10 (46). – С. 3. (Публікація про круглий стіл «Адміністративна реформа: стан, досягнення та перспективи» від 26 травня 2005 року, організований Центром політико-правових реформ)

18. Темп реформ призупинився // Юридичний вісник України. – 10-16 вересня 2005 року. – № 36. (зауваження І. Коліушка щодо реформування влади на круглому столі “Чи потрібен Україні державний секретар?”)

19. Ларін М. Публічна адміністрація в Україні // Юридичний вісник України. – 8-14 жовтня 2005 р. – № 40. – С. 6, 7. (Публікація про презентацію Концепції реформування публічної адміністрації України, розробленої Центром політико-правових реформ).

20. Валюшко А. На принципах децентрализации // Юридическая практика. – 13 декабря 2005 г. – № 50 (416) (публікація про конференцію “Адміністративна реформа: необхідність і перспективи проведення” від 6 грудня 2005 року, організовану Центром політико-правових реформ).

Судова реформа

21. Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: Монографія. – К.: Атака, 2004. – 288с.

22. Правова допомога: Зарубіжний досвід та пропозиції для України / Автори-упорядники О.А. Банчук, М.С. Демкова. – К.: Факт, 2004. – 336 с.

23. Банчук О. Реалізація засад кримінального судочинства в проекті нового Кримінально-процесуального кодексу України // У кн.: Права людини та основні свободи в проекті Кримінально-процесуального кодексу України / Худож.-оформлювач Захаров Б. – Харків: Фоліо, 2004. – С. 43-47

24. Банчук О. Реформування системи правової допомоги в Україні // Український журнал про права людини. – 2005. – № 1 (1). – С. 65 – 71.

25. Банчук О. Якою бути системі безоплатної правової допомоги в Україні? // Юридичний вісник України. – 25 червня – 1 липня 2005р. – № 25. – С. 7.

26. Колиушко И., Куйбида Р. «Ветированная» западня // Юридическая практика. – 10 мая 2005 г.- № 19 (385).

27. Коліушко І., Куйбіда Р. Від першого вето нового Президента України постраждав Кодекс адміністративного судочинства // Юридичний вісник України. – 7-13 травня 2005 р. – № 18.

28. Коліушко І., Куйбіда Р. Новий Господарський процесуальний кодекс: роздуми над проектом // Юридична газета. – 30 червня 2005 р. – № 12(48).

29. Коліушко І., Куйбіда Р. Становлення адміністративного судочинства: деякі проблеми перехідного періоду // Адвокат. – 2005. – № 9. – С. 3-5.

30. Куйбіда Р. До питання про самостійність господарської юрисдикції // Право України. – 2005. – №10. – С. 118-120.

31. Куйбіда Р., Лесюк Т. Суддям підвищать зарплату, але незалежними вони від того не стануть // Юридичний вісник України. – 24-30 вересня 2005 р. – № 38. – С.5.

32. Куйбіда Р. Спеціалізація, територіальність та інстанційність в організації системи судів України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – №9. – С. 82-91.

33. Публікації про круглий стіл “Обговорення проекту Закону “Про правову допомогу” від 19 лютого 2004 року:

33.1. Полешко А. Обговорення законопроектів “Про правову допомогу” // Право України. – 2004. – № 3. – С.148

33.2. Туманова А., Вербицька О. Якою буде правова допомога // Адвокатура. – 10 березня 2004 р. – № 5 (13). – С. 5.

34. Публікації про законопроект “Про правову допомогу”, розроблений Центром політико-правових реформ:

34.1. Зизда О. Доступная правовая помощь. Анализ законопроекта «О правовой помощи» в контексте бесплатных юридических услуг // Юридическая практика. – 29 ноября 2004 г. – № 48 (362).

34.2. Шестопалов К. Правовая помощь: взгляд ЦППР // Юридическая практика. – 20 апреля 2004 г. – № 16 (330). – С. 4.

35. Публікації про науково-практичний семінар “Концепція розвитку системи правосуддя в контексті судової реформи в Україні” від 25 лютого 2004 року:

35.1. Бугера О. Судова реформа на новий лад // Юридична газета. – 11 березня 2004. – №5 (17).

35.2. Евтеева Е. Реформа с продолжением… // Юридическая практика. – 2004. – №9 (323). – 2 марта. – С. 3.

35.3. Полешко А. Концепція розвитку системи правосуддя в Україні: з науково-практичного семінару // Право України. – 2004. – №4. – С. 156.

35.4. Макаренко Г. Розвиток системи правосуддя у контексті судової реформи // Юридичний вісник України. – 6-12 березня 2004 р. – №10. – С. 5.

36. Публікації із аналізом Концепції розвитку системи правосуддя Україн, розробленої Центром політико-правових реформ:

36.1. Осетинський А. Порівняльно-правовий аналіз функцій касаційної інстанції в судових системах країн романо-германської системи права та перспективи розвитку касації в господарському судочинстві України // Право України. – 2004. – № 5.

36.2. Сердюк В. Концепція розвитку правосуддя і реформування судової системи: окремі аспекти // Інформаційно-правовий банк. Додаток до газети Юридичний вісник України. – 17-23 квітня 2004 р. – №16 (460). – С.28-32.

36.3. Яцина В. Військові суди: бути чи не бути? // Юридичний вісник України. – 22-28 травня 2004 р. – №21 (465). – С. 8-9.

37. Публікації про семінар-презентацію курсу лекцій про вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства від 29 вересня 2005 року:

37.1. Бондаренко М. Вперед, в европейские рамки права // Юридическая практика. – № 41 (407). – 11 октября 2005 г. – С. 10.

37.2. Гаращук М. Як будувати систему судочинства “з людським обличчям” // Юридична газета. – № 19 (55). – 19 жовтня 2005 р. – С. 3.

37.3. Макаренко Г. Право на справедливий розгляд // Юридичний вісник України. – № 40. – 8-14 жовтня 2005 р. – С. 5.

37.4. Судді змушені будуть рахуватись …. з правом на справедливий суд // Адвокат. – 2005. – № 10. – С. 44.

38. Публікації про круглий стіл «Суддівське правотворення та забезпечення однаковості застосування законодавства судами» від 4 листопада 2005 року, організований Центром політико-правових реформ)

38.1. Гаращук М. Судочинство та законність: нові грані зіткнення // Юридична газета. – № 21(57). – 15 листопада 2005 р.- С.1, 5.

38.2. Гончар И. Практика принятия судебных решений. О способах обеспечения единого применения законодательства судами Украины // Юридическая практика. – 15 ноября 2005 г. – № 46 (412).

38.2. Макаренко Г. Дослухатись чи виконувати? Або як забезпечити єдність судової практики // Юридичний вісник України. – 12-18 листопада 2005. – № 45. – С. 1, 5.

39. Суди чекають на вибори (Інтерв’ю з І. Коліушком) // Юридична газета. – 30 липня 2004 р. – № 14 (26). – С. 21.

40. Мещерякова Н. Одіссея військових судів // Юридичний вісник України. – 16-22 квітня 2005 р. – № 15. – С. 8,9. (У публікації є коментар Романа Куйбіди)

41. Судді навчаються основам адміністративної юстиції // Юридична газета. – 16 червня 2005 р. – № 11 (47).

42. Козлов С. Особливості впровадження Кодексу Адмінсудочинства // Юридична газета. – 31 серпня 2005 р. – № 16 (52). – С. 2. (Публікація про семінар-практикум «Адміністративне судочинство»)

43. Бондаренко М. Какой быть административной юстиции // Юридическая пратика. – 11 октября 2005 г. – № 41 (407). (Публікація про конференцію, присвячену набранню чинності Кодексом адміністративного судочинства, від 30 вересня – 1 жовтня 2005 р.)

44. Публікації із коментарем Цетру політико-правових реформ про звільнення Президентом України Генерального прокурора Святослава Піскуна:

44.1. Богаченко-Мишевский А. Останется только один // Юридическая пратика. – 13 декабря 2005 г. – № 50 (416).

44.2. Тизах В. Право на звільнення Генпрокурора // Юридичний вісник. – 26 листопада-2 грудня 2005 р. – № 47. – С. 15.

Вільні професії

45. «Третій сектор» вимагає більше прав // Юридична газета. – 19 листопада 2004 р. – № 21 (33). – С. 2. (Публікація про Всеукраїнську конференцію з питань законодавства для непідприємницьких організацій)

46. При Мін’юсті створена робоча група // Юридична газета. – 16 червня 2005 р. – № 11 (47). – С. 2. (Інформація про створення робочої групи щодо розробки законопроектів з питань становлення громадянського суспільства)

Інформаційне право

47. Доступ до інформації та електронне урядування / Автори-упорядники М.С.Демкова, М.В. Фігель. – К.: Факт, 2004. – 336 с.

48. Демкова М. Інформаційне право: стан та перспективи розвитку в Україні (з круглого столу) // Право України. – 2004. – №5. – С. 169-171.

49. Демкова М., Коліушко І. Електронне урядування: світовий досвід та українські реалії // Електронне урядування: окремі аспекти становлення. Вісник Програми сприяння Парламенту України – К. – 2002. – С. 33-57.

50. Демкова М., Фігель М. Інформація як основа інформаційного суспільства: визначення поняття та правове регулювання // Інформаційне суспільство. Шлях України. – К.: Бібліотека інформаційного суспільства. – 2004. – С. 150-164.

51. Коліушко І.Б., Демкова М.С. Електронне урядування – шлях до ефективності та прозорості державного управління // Інформаційне суспільство. Шлях України.- К.: Бібліотека інформаційного суспільства. – 2004. – С. 138-143.

52. Демкова М. Проблеми доступу до публічної інформації. // Свобода інформації, прозорість, електронне врядування: погляд громадянського суспільства (аналітичні доповіді, збірка перекладів документів) / За ред. к. ю. н. А.В.Пазюка. – Київ: МГО “Прайвесі Юкрейн”, 2004. – С. 57-61.

53. Фігель М.В. Інформаційний запит – форма звернення за інформацією до органів державної влади // Свобода інформації, прозорість, електронне врядування: погляд громадянського суспільства (аналітичні доповіді, збірка перекладів документів) / За ред. к. ю. н. А.В.Пазюка. – Київ: МГО “Прайвесі Юкрейн”, 2004. – С. 61-65.

54. Демкова М., Фігель М. Проблеми доступу до публічної інформації та перспективи їх вирішення в Україні // Інформаційна відкритість органів державної влади України / За загальною редакцією М.Лациби.— К: Український незалежний центр політичних досліджень, 2005. – С. 81-91.

55. Демкова М. Проблеми доступу до публічної інформації // Адміністративне право в контексті європейського вибору України. Збірник наукових праць. – К.: Міленіум, 2004. – С. 124-128.

56. Публікації про круглий стіл “Інформаційне право: стан та перспективи розвитку в Україні” від 1 квітня 2004 року, організований Центром політико-правових реформ:

56.1. Бугера О. Право сказати і право почути // Юридична газета. – 8 квітня 2004 р. – № 7 (19). – С. 2.

56.2. Бугера О. Право сказати і право почути // Юридична газета. – 21 квітня 2004 р. – № 8 (20). – С. 3.

57. Иващенко С. Проблемы нашего информпространства // Юридическая практика. – 7 марта 2005 г. – № 10 (376). (Публікація про конференція з проблем інформаційного права від 25 лютого 2005 року, організовану Центром політико-правових реформ)

58. Публікації про круглий стіл “Обговорення проекту Закону України «Про доступ до інформації» від 8 листопада 2005 року, організований Центром політико-правових реформ

58.1. Кривицька Ю. Інформація – кисень демократії // Юридична газета. – № 21 (57). – 15 листопада 2005 р. – С. 3.

58.2. Кривицька Ю. Особливості доступу до інформації // Юридична газета. – 15 листопада 2005 р. – № 22 (58). – С. 21.

59. Иващенко С. Сквозь тернии к информации // Юридическая практика. – 2005. – № 5 (371). (Публікація про презентацію книги «Доступ до інформації та електронне урядування / Автори-упорядники М.С.Демкова, М.В. Фігель. – К.: Факт, 2004. – 336 с.»)

60. Миланко О. Питання доступу до інформації та проблеми „електронного урядування” / За матеріалами Центру політико-правових реформ // Юридичний вісник України. – 4-10 грудня 2004 р. – № 49. – С. 12.