preloader

Що вас цікавить?

Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади

Донор: Єврокомісія
Бюджет: 762005.12 EUR
Реалізація: 01-10-2017-30-09-2019

Вплив проекту буде відчуватися у посилені ролі громадянського суспільства у реформуванні держави, покращенні публічного діалогу між громадянським суспільством та органами влади. Очікується, що громадянське суспільство в цілому, та громадські організації зокрема, стануть більш поінформованими, потужними та впливовими. Влада стане більш ефективною, прозорою і підзвітною. Зросте рівень довіри до влади і водночас вимогливість до неї з боку громадянського суспільства. Рівень корупції у державі знизиться.

Досягти очікуваного впливу вдасться за допомогою комплексного підходу до проблем реформування держави та залучення до цього процесу громадянського суспільства.

Очікується, що буде покращено законодавство у багатьох сферах функціонування держави, зокрема будуть розроблені законопроекти про внесення змін до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про державну службу» та проектів відповідних підзаконних актів; законопроекти «Про адміністративну процедуру», «Про адміністративний збір», «Про всеукраїнський референдум», «Про Конституційний Суд України», законопроекти щодо впровадження нового процесуального законодавства; щодо вдосконалення інституту суду присяжних в Україні; щодо запровадження електронного судочинства; щодо впровадження антикорупційних судів; проекти законів в антикорупційній сфері.

Ці зміни закладуть стале підґрунтя для підвищення підзвітності та прозорості влади, зниження рівня корупції та встановленню в Україні демократії, належного врядування, поваги до прав і свобод людини.