preloader

Що вас цікавить?

Посилення демократії в Україні через моніторинг рішень вищих органів державної влади в контексті Європейської політики добросусідства щодо їх відповідності стандартам належного урядування та верховенства права

Донор: Європейська Комісія
Бюджет: 193017.00 EUR
Реалізація: 18-11-2008-18-11-2010

Загальна ціль

 • посилення верховенства права, належного урядування, незалежності правосуддя в Україні відповідно до Європейської політики сусідства з Україною.

Специфічні цілі у сфері реформи публічної адміністрації

 • Розробка належного нормативної бази щодо органів влади та організації публічної адміністрації;
 • Чітке розмежування політичних й адміністративних посад у сфері публічної адміністрації;
 • Розробка законопроекту щодо утвердження політично нейтральної, професійної та стабільної державної служби;
 • Розробка та впровадження закону про адміністративну процедуру (відносини між публічною адміністрацією і приватними особами);
 • Посилення ефективності підготовки і прийняття урядових рішень;
 • Розробка закону про доступ до публічної інформації – для забезпечення прозорості публічної адміністрації

Результати

 • Розроблено Проекти концепцій (документів політики) реформи місцевого самоврядування й адміністративно-територіального устрою: концепцію реформи місцевого самоврядування схвалено Кабінетом міністрів 28.07.09, концепцію реформи адміністративно-територіального устрою – на погодженні в Уряді.
 • Розроблено і внесено до парламенту законопроект про доступ до публічної інформації (після широкої адвокаційної кампанії суб’єктів громадянського суспільства закон прийнято 13.01.2011)
 • Розроблено проект Адміністративно-процедурного кодексу (значний внесок експертів ЦППР)
 • Розроблено законопроекти про міністерства та центральні органи виконавчої влади, а також про державну службу (обидва закони було прийнято парламентом у 2011 р. але з істотними спотвореннями їх положень, що вчинено з огляду на політичні інтереси);
 • У рамках моніторингових заходів забезпечено діалог між урядом та громадянським суспільством.
 • Здійснення постійного моніторингу урядових заходів у сферах правосуддя, кримінальної юстиції, конституційної та адміністративної реформи — з реагуванням на найбільш значущі події у сферах (публічні заходи, прес-конференції тощо).
 • Підготовка експертних висновків, пов’язаних із ключовими законопроектами.
 • Підготовка до кінця 2010 р. публікації звіту «Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2009-2010 роки)» / За заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка. — К.: Конус-Ю, 2011. — 726 с.).