preloader

Що вас цікавить?

Підтримка JustTalk – онлайн платформи належних дискусій

Донор: Міжнародний фонд «Відродження»
Бюджет: 493480 ₴
Реалізація: 04-01-2021-31-07-2021

Мета проєкту – сприяти становленню належної культури дискусії про кримінальну юстицію, де визначальними є ретельність, доказовість та доступність матеріалу (“зрозуміло і переконливо про складне”), а не статус автора.

Задля досягнення результатів проєкту буде:

  •  підібрано перелік (формування бази) вже опублікованих аналітичних/дослідницьких матеріалів про кримінальну юстицію, зокрема іншомовних, які б відповідали принципам ретельності, доказовості та доступності, для потенційної републікації (перепублікації);
  •  залучено представників цільової групи (насамперед професійних учасників кримінального провадження) до підготовки нових (оригінальних) аналітичних матеріалів, зокрема, до розробки тем, які не є юридичними, проте впливають на дієвість системи кримінальної юстиції (управління, фінансовий менеджмент, інновації в правничий сфері тощо);
  •  підготовлено нові (оригінальні) аналітичні матеріали про кримінальну юстицію, які б відповідали принципам ретельності, доказовості та доступності;
  •  виготовлено оригінальні графічні елементи, що будуть асоціюватися з матеріалами, а також аудіо- відео- продукти (презентаційні ролики, виступи, обговорення, інтерв’ю тощо), для передачі змісту матеріалів ширшому загалові або їх промоції;
  •  проведено майстерклас з написання текстів для представників цільової групи, які зацікавлені бути регулярними дописувачами сайту JustTalk.