preloader

Що вас цікавить?

Підготовка науково-практичних коментаря до Кодексу адміністративного судочинства (Реєстр. № 31184)

Донор: Міжнародний фонд «Відродження»
Бюджет: 14000.00 USD
Реалізація: 01-01-2004-01-01-2005

Основні результати

  • Підготовка та видання коментаря «Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар»: у 2 т. / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. — К.: Книги для бізнесу, 2007. — Том 1 — 552 с.; Том 2 – 728 с.), поширення його серед представників громадянського суспільства та суддів адміністративних судів.