preloader

Що вас цікавить?

Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: У 2 т.


Завантажити

Редактор: Р.О. Куйбіда


Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг.ред. Р.О. Куйбіди. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – Том 1 – 552 с.; Том 2 – 728 с. Це перший науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства, розроблений за нетрадиційною структурою, що значно полегшує орієнтування у великому масиві інформації. Як засвідчує практика, більшість проблем, що виникають сьогодні, пов’язана не стільки з недосконалістю законодавства, скільки з його тлумаченням. На жаль, з’являються такі варіанти тлумачення, які спотворюють зміст Кодексу. Чимало проблем у практиці вирішення адміністративних справ можна було б усунути, якщо надати процесуальному закону правильного тлумачення. Тому особливий акцент у коментарі до кожної статті зроблено на її цілях, тобто бажаному результаті, який має досягатися застосуванням відповідних норм. У коментарі відображено правову основу статей, тобто принципи права, конституційні норми, вимоги міжнародних договорів, рекомендації міжнародних організацій, практику Європейського суду з прав людини, на яких ґрунтуються відповідні вимоги. Також автори прагнули показати взаємний зв’язок норм – між положеннями Кодексу та іншими нормативно-правовими актами. Запропоновано варіанти вирішення колізій, способи подолання прогалин у законодавчому регулюванні, які вдалося виявити та які створюють проблеми у практиці правозастосування. Чимало процесуальних механізмів подано у порівнянні з попереднім регулюванням, з аналогічними інститутами, що є в інших видах судочинства, а також із зарубіжними аналогами. Пояснено причини відмінностей. Це дає можливість краще осягнути сутність процесуального механізму. Одна з особливостей цього коментарю полягає в тому, що матеріал до кожної статті чітко структурований, щоб можна було легко і швидко знайти необхідну інформацію. Крім того, коментар подано не лише до кожної статті, а й до глав та розділів. До багатьох статей, глав, розділів наведено перелік рекомендованої літератури, яка дасть можливість глибше зрозуміти відповідну проблематику і знайти додаткову інформацію. Цей коментар є відповіддю на потреби практики. Його автори спробували запропонувати варіанти вирішення проблем, які піднімали судді, адвокати, державні службовці та інші практичні працівники на численних семінарах, круглих столах, конференціях, а також відомі авторам з особистого досвіду. До авторського колективу увійшли: к.ю.н., керівник проектів ЦППР Банчук О. А., Голова Правління ЦППР, співавтор проекту Кодексу адміністративного судочинства Коліушко І. Б., науковий консультант секретаріату Голови Вищого адміністративного суду України, магістр державного управління Корнута Р. І., к.ю.н., заступник Голови Правління ЦППР, співавтор проекту Кодексу адміністративного судочинства Куйбіда Р. О., суддя Судової палати Верховного Суду України в адміністративних справах, співавтор проекту Кодексу адміністративного судочинства Маринченко В. Л., Голова Вищого адміністративного суду України, співавтор проекту Кодексу адміністративного судочинства Пасенюк О. М., к.ю.н., доцент, радник Голови Вищого адміністративного суду України Перепелюк В. Г., експерт ЦППР Руда Т. В., магістр права (LLM) Оттавського університету (Канада), співавтор проекту Кодексу адміністративного судочинства Сироїд О. І., суддя Вищого адміністративного суду України, Секретар Пленуму Вищого адміністративного суду Смокович М. І., суддя Вищого адміністративного суду України, співавтор проектів змін до Кодексу адміністративного судочинства Сорока М. О., к.ю.н., доцент, суддя Конституційного Суду України, співавтор проекту Кодексу адміністративного судочинства Шишкін В. І. До авторського колективу науково-практичного коментарю залучено розробників проекту Кодексу, щоб краще пояснити мету обрання того чи іншого варіанта правового регулювання. Усе це сприятиме застосуванню положень Кодексу, у відповідності до їхніх цілей. Видання розраховане на суддів, осіб, які захищають свої права в адміністративному суді, адвокатів, державних службовців, інших учасників адміністративного процесу, студентів і науковців, а також усіх, хто цікавиться правовими механізмами адміністративної юстиції.Вам може бути цікаво