preloader

Що вас цікавить?

Підготовка курсу лекцій “Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав та основних свобод до процедури здійснення судочинства” для суддівського корпусу України (Реєстр. № 32804)

Донор: Міжнародний фонд «Відродження»
Бюджет: 9260.00 USD
Реалізація: 01-12-2004-01-12-2005

Основні результати

  • Розробка спеціального курсу лекцій для суддів «Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод до процедури здійснення судочинства», для того, щоб навчити суддів належному впровадженню приписів Конвенції до правосуддя.
  • Проведення семінар-презентації курсу лекцій для суддів «Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства» (м. Київ, вересень 2005).
  • Видання посібника (Банчук О.А., Куйбіда Р.О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства. — К.: ІКЦ «Леста», 2005. — 116 с.) з рекомендаціями та поширення його серед суддів.