preloader

Що вас цікавить?

Конституційна скарга: новий інститут захисту прав громадян в Україні

Донор: USAID/Chemonics
Бюджет: 396280.00 UAH
Реалізація: 03-10-2017-20-04-2018

Проект має два напрямки:

1)      Моніторинг реалізації нового інституту конституційної скарги, в частині реалізації нових конституційних положень щодо конституційної скарги, нової редакції Закону України «Про Конституцій Суд України».

2)      Проведення інформаційно-просвітницької роботи для підвищення обізнаності осіб щодо нового інституту конституційної скарги.

Перший напрямок проекту покликаний здійснити моніторинг реалізації конституційного права осіб, насамперед громадян України, на захист своїх конституційних  прав через подання конституційної скарги.

Після закінчення проекту моніторинг не завершується та буде продовжуватися Центром політико-правових реформ надалі.

В межах проведення моніторингу планується:

·  Розроблення методології моніторингу реалізації нового інституту конституційної скарги

·  Експертна оцінка імплементації конституційних положень щодо конституційної скарги на рівні Закону України «Про Конституційний Суд України», Регламенту Конституційного Суду України та  інших актів КСУ;

· Аналіз поданих конституційних скарг  щодо обґрунтованості, відповідності законодавчим вимогам  з метою виявлення типових помилок при складанні конституційних скарг;

·  Моніторинг діяльності апарату КСУ в частині роботи з конституційними скаргами;

· Моніторинг розгляду Конституційним Судом України поданих конституційних скарг (включно з діяльністю майбутніх Колегій КСУ, які матимуть повноваження щодо відкриття або відмови у відкритті конституційних проваджень за поданими конституційними скаргами) в аспекті виявлення проблем реалізації нового повноваження Конституційним Судом;

· Статистичний аналіз кількості поданих конституційних скарг, відсотку відкриття проваджень КСУ за поданими конституційними скаргами, відсоток прийнятих рішень щодо задоволення таких скарг тощо;

·  Аналіз практики розгляду Конституційним Судом України конституційних скарг;

·  Моніторинг перегляду судами загальної юрисдикції справ у зв’язку з ухваленням рішень КСУ;

· Підготовка Моніторингового Звіту за результатами моніторингу реалізації нового інституту конституційної скарги в аспекті виявлення перших проблем запровадження нового інституту на практиці

·  Підготовка Методичних рекомендацій щодо підготовки та подання конституційних скарг до КСУ.

За результатами проведеного моніторингу планується презентація результатів моніторингу (прес-конференція) та його фахове обговорення на Круглому столі з залученням суддів КСУ, працівників Секретаріату КСУ. Моніторинговий Звіт та розроблені Методичні рекомендації будуть розіслані цільовій аудиторії (Комітету ВРУ з правової політики та правосуддя; Комітету ВРУ з прав людини, національних меншин та міжнародних відносин; Конституційному Суд у України; Уповноваженому ВРУ з прав людини; коаліціям правозахисним організаціям; громадським організаціям та їх коаліціям, що займаються судової реформою) через засоби електронного зв’язку, що мінімізує використання друкованих матеріалів. Друковані матеріали будуть використовуватися виключно як роздаткові під час проведення заходів.

В межах другого напрямку планується:

·         підвищення обізнаності громадян (в тому числі особливо вразливих) щодо нового інституту конституційної скарги;

·         надання інформаційно-консультативної допомоги правозахисним організаціям в частині складання та подання конституційних скарг;

За результатами проведеного моніторингу, будуть підготовлені Методичні рекомендації щодо підготовки та подання конституційних скарг до КСУ. Такі рекомендації сприятимуть захисту прав осіб, оскільки інститут конституційної скарги є новим та незрозумілим багатьом, та, відповідно, потребуватиме інформаційно-просвітницької роботи.

Розповсюдження Методичних рекомендацій щодо підготовки та подання конституційних скарг до КСУ через:

·         правозахисні організації;

·         центри та бюро надання правової допомоги;

·         громадські організації, які об’єднують або займаються питаннями бідних та вразливих верств населення;

·         Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Планується друк Методичних рекомендацій Шрифтом Брайля для осіб із вадами зору, які будуть розіслані в організації, які надають допомогу особам з інвалідністю по зору (наприклад, Українське товариство сліпих). Надання Методичних рекомендацій щодо підготовки та подання конституційних скарг до КСУ в такі організації та установи сприятиме практичній реалізації права на подання конституційної скарги та полегшить здійснення захисту прав осіб з інвалідністю по зору.

Також Методичні рекомендації щодо підготовки та подання конституційних скарг до КСУ будуть розіслані в бюро та центри надання правової допомоги. Незахищені, особливо бідні верстви населення звертаються до центрів надання первинної та вторинної допомоги для отримання інформації та допомоги у захисті власних прав. Наявність таких рекомендацій у вказаних центрів та бюро, сприятиме практичній реалізації права на подання конституційної скарги.

В межах проекту буде проведений тренінг (на 20 осіб) для представників правозахисних та громадських організацій щодо особливостей складання та подання конституційних скарг до КСУ. Оскільки саме такі організації допомагають здійснювати захист прав осіб, важливим є навчання їх представників задля подальшої кваліфікованої роботи з новим інститутом судового захисту прав осіб.